Petronas smeermiddelen

Privacybeleid

PETRONAS Lubricants International ("PLI") zorgt ervoor dat de privacy van bezoekers van de site wordt gerespecteerd en beschermd. We willen dat al onze gebruikers zich comfortabel voelen tijdens het zoeken naar en uitwisselen van informatie op onze site. Als je vragen of opmerkingen hebt die in dit Beleid niet worden beantwoord, neem dan Contact met ons op.

Tijdens onze standaard dienstverlening verzamelen en verstrekken we soms informatie over jou. In het Privacybeleid wordt beschreven welke informatie we over jou verzamelen en wat er met deze informatie kan gebeuren. Hoewel dit Beleid misschien wat langdradig lijkt, denken we dat het voordelig voor je is om zo veel mogelijk over onze procedures te weten. De privacyprocedures van dit Beleid zijn van toepassing op de PLI website en het Netwerk. ("website van PLI")

"Netwerk" doet dienst om de website van PLI en het product of promotionele microsites te dekken. Door onze services en de website te gebruiken, ga je ermee akkoord dat we jouw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met de Algemene voorwaarden van dit Beleid.
 

Informatie die we verzamelen

We verzamelen met name jouw persoonlijke informatie om je efficiënte en aangepaste services te kunnen bieden als je onze services gebruikt. Op deze manier kunnen wij je services en functies bieden die hoogstwaarschijnlijk aan je behoeften voldoen en kunnen we onze service aanpassen door de gebruikerservaring eenvoudiger en sneller te maken.

Gebaseerd op jouw gebruik van onze website registeren we automatisch bepaalde informatie over jou. Deze informatie wordt gebruikt voor intern onderzoek naar de demografische gegevens, interesses en het gedrag van gebruikers. Door deze informatie te verzamelen, kunnen we onze gebruikers beter begrijpen en van dienst zijn. Deze informatie kan onder andere zijn de uniform resource locator (URL) waar je net vandaan komt (ongeacht of de locatie op de website is of niet), naar welke URL je vervolgens gaat, welke browser je gebruikt en je Internet Protocol (IP) adres.

PLI verkoopt of deelt geen persoonlijk identificeerbare informatie met derden zonder je voorafgaande toestemming, behalve onder de volgende omstandigheden:

i. als we dit wettelijk verplicht zijn of een rechtbank of vergelijkbare instelling ons dit beveelt;
ii. Indien nodig, naar goeddunken van PLI, om de wettelijke rechten of het eigendom van PLI, een lid of derde te beschermen, of om persoonlijk letsel te voorkomen; en/of
iii. als de website van PLI persoonlijk identificeerbare informatie moet overdragen aan een derde partij tijdens een verkoop, overname, toewijzing, joint venture of andere overdracht of dispositie van een gedeelte of alle bedrijfsmiddelen of voorraad van PLI of haar dochterondernemingen (inclusief, zonder uitzondering, in verband met een bankroet of vergelijkbare gebeurtenissen).

Verder behoudt PLI zich het recht voor om toegang tot haar systemen toe te staan aan derde partijen die noodzakelijke technische services verlenen als dergelijke toegang is vereist om deze services te kunnen bieden en om je persoonlijke identificeerbare informatie over te dragen aan derde partijen die services leveren namens PLI, op voorwaarde dat dergelijke derde partijen het Privacybeleid van PLI in acht nemen. PLI behoudt zich echter wel het recht voor alle persoonlijk identificeerbare of ander informatie over jou die jij verstrekt aan (of die verzameld wordt door) de website van PLI te delen met haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven en heeft ook toegang tot alle dergelijke informatie die jij verstrekt aan (of die verzameld wordt door) de websites van alle dochterondernemingen of gelieerde bedrijven van PLI.

Als je ons persoonlijke correspondentie stuurt zoals e-mails, brieven, of als andere gebruikers of derde partijen ons correspondentie sturen over jouw activiteiten of posts op de Site, kunnen we dergelijke informatie opslaan in een bestand dat speciaal voor jou is aangemaakt.

Ons gebruik van jouw informatie

Persoonlijke identificeerbare informatie over jou wordt gebruikt om verzamelde gegevens te verstrekken aan bezoekers van de website van PLI met anonieme statistische demografische gegevens, maar geen persoonlijk identificeerbare informatie. De verzamelde gegevens worden gebruikt om onze marketing en promotie te verbeteren, om sitegebruik statistisch te analyseren, om onze content en productaanbod te verbeteren en de content, lay-out en services op onze site aan te passen. Wij zijn ervan overtuigd dat we door dit gebruik de website van PLI kunnen verbeteren en het beter aan kunnen passen aan de behoeften van de gebruiker.

We kunnen jouw informatie gebruiken om gepersonaliseerde informatie te leveren, oftewel aangepast aan je interesses. Voorbeelden van dergelijke informatie zijn onder andere nieuwe services, aanbiedingen en marketingmateriaal. We kunnen je e-mailadres, je postadres en/of telefoonnummer gebruiken om contact met je op te nemen over administratieve mededelingen, nieuwe producten en communicaties die relevant zijn voor je gebruik van de website .

We gebruiken zowel informatie die we over jou bewaren alsook je activiteiten op de website om geschillen en problemen op te lossen en de servicevoorwaarden na te leven. We kunnen informatie over jou gebruiken om naar mensen te zoeken, waardoor andere gebruikers je kunnen lokaliseren. Dergelijke zoekopdrachten worden alleen ingesteld met je uitdrukkelijke toestemming op het registratieformulier.

We kunnen de informatie die je verstrekt aanvullen met informatie die we van derde partijen ontvangen.

Openbaar maken van je informatie

Hierbij erken je dat we genoodzaakt kunnen zijn verzamelde informatie openbaar te maken aan verschillende overheidsinstanties of competente regelgevende instanties, en dat we anders verplicht kunnen worden om dergelijke informatie openbaar te maken namens de wet of een rechterlijk bevel. Verder geef je ons toestemming om de juiste informatie te verstrekken aan politiefunctionarissen als we, naar ons volledig eigen goeddunken, het nodig of juist achten in verband met een onderzoek of fraude, schending van intellectueel eigendom, privacy of onwettig handelen.

Ons algemene beleid is dat we geen persoonlijk identificeerbare informatie over jou aan derde partijen verkopen of verhuren. Hieronder worden een aantal manieren beschreven waarop persoonlijk identificeerbare informatie openbaar gemaakt kan worden:

Marketing en promotie
We verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie en maken dergelijke informatie openbaar voor marketing en promotionele doeleinden. We maken echter geen informatie openbaar die gebruikt kan worden om je persoonlijk te identificeren. Derhalve wordt bepaalde informatie zoals wachtwoorden, bankrekeninggegevens, etc. nooit openbaar gemaakt.

Gezamenlijke services
We werken af en toe samen met een bedrijf om samen services te bieden. Als je deze services wilt gebruiken, kunnen we bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie aan dat andere bedrijf verstrekken. Je kunt dit voorkomen door de services van deze bedrijven niet te gebruiken. We hebben geen controle over het privacybeleid van deze andere bedrijven en je moet dit beleid aandachtig doornemen voordat je hun services gebruikt.

Juridische verzoeken
Zoals hierboven vermeld, kunnen we wettelijk verplicht worden, door een gerechtelijk bevel of door wetgevende instanties en politiefunctionarissen om jouw persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken. Derhalve kunnen eigenaars van intellectuele eigendomsrechten, de lokale, provinciale, federale en internationale politie naar je persoonlijk identificeerbare informatie vragen en deze ontvangen onder dergelijke omstandigheden.

Openbare forums/chatrooms/bulletin boards

Alle informatie die je openbaar maakt in deze openbare forums wordt openbare informatie en is onmiddellijk toegankelijk op de website van PLI, dus is het belangrijk dat je discreet en voorzichtig te werk gaat als je besluit hier persoonlijke informatie openbaar te maken. PLI kan de content van deze openbare forums gebruiken voor promotionele activiteiten, redactionele activiteiten, reclame en vergelijkbare zaken.

Onderzoeken en polls

In onderzoeken wordt gevraagd naar meningen over verschillende onderwerpen en deze onderzoeken en polls worden vaak gesponsord of zijn gekoppeld aan adverteerders en partners van PLI. We kunnen naar demografische gegevens vragen (zoals leeftijd, geslacht, postcode/zip-codes). De meeste informatie die verkregen wordt via onderzoeken en polls wordt verzameld en intern gebruikt of gedeeld met adverteerders en partners, maar alleen in de verzamelde vorm. Als er naar persoonlijk identificeerbare informatie wordt gevraagd als onderdeel van de onderzoeken of polls over gebruikers van de website van PLI, wordt dergelijke persoonlijk identificeerbare informatie nooit zonder jouw toestemming aan derde partijen verstrekt. In dergelijke gevallen kun je er expliciet voor kiezen om informatie van een sponsor/adverteerder te ontvangen en dan wordt jouw informatie uitsluitend aan die sponsor/adverteerder verstrekt. Er kunnen antwoorden uit het onderzoek aan je profiel worden toegevoegd, zodat we je betere content, advertenties en aanbiedingen kunnen bieden die op jou zijn afgestemd.

Online applicaties/widgets/tools

De consent in de applicaties/widgets/tools op de website van PLI wordt samengevat weergegeven, is algemeen van aard en is uitsluitend bedoeld ter informatie. De content is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel advies. Vraag altijd om advies bij desbetreffende experts of andere gekwalificeerde providers met alle vragen die je hebt over bepaalde voorwaarden in verband met je situaties. De content en alle overige services die geboden worden door of via onze online applicaties/widgets/tools is niet bedoeld voor diagnoses of behandelingen. Negeer nooit adviezen naar aanleiding van iets dat je hebt gelezen op de website van PLI.

Alle meningen die in de applicaties/widgets/tools worden verkondigd, zijn meningen van auteurs. PLI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van materiaal dat wordt geleverd door applicaties/widgets/tools op de website van PLI. Als je vertrouwt op informatie in onze applicaties/widgets/tools of informatie die bezoekers ervan verstrekken, is dit je eigen verantwoordelijkheid. PLI is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of letsel aan personen of eigendommen als gevolg van het gebruik van producten, informatie, ideeën, of instructies in de materialen die worden verstrekt. PLI behoudt zich het recht voor om te allen tijde aspecten of functies van deze applicaties/widgets/tools aan te passen of te stoppen.

Wedstrijden en quizzen

We organiseren regelmatig wedstrijden, quizzen en prijsvragen op de website van PLI. We hebben informatie nodig zoals e-mailadres, voornaam en achternaam, postadres om de identiteit van de bezoeker te verifiëren. Deze informatie wordt gedeeld met een derde partij als je ervoor kiest om informatie te ontvangen van een sponsor van een wedstrijd van een derde partij, en/of als de wedstrijd georganiseerd wordt door PLI, maar door een sponsor uitgevoerd wordt.

Je moet de regels van iedere wedstrijd, quiz en prijsvraag waar je aan meedoet aandachtig doornemen, aangezien hier aanvullende informatie in kan staan over de manier waarop een sponsor je persoonlijk identificeerbare in formatie gebruikt.

Door de website van PLI verzamelde informatie via IP-adressen en cookies

Je IP-adres is een tekenreeks die door het ISP (Internet Service Protocol) aan je computer is toegewezen om de locatie te identificeren. We gebruiken je IP-adres om problemen met onze website op te lossen en om onze website te beheren. We gebruiken IP-adressen soms ook om te communiceren met Leden en mogelijk Leden uit te sluiten die onze algemene voorwaarden niet in acht nemen.

De website van PLI gebruikt een functie van je webbrowser die we een cookie noemen: om je computer een unieke ID toe te wijzen. Cookies zijn bestanden die je webbrowser op de harde schijf van je computer opslaat. Deze cookies worden gebruikt om ons te vertellen of de website van PLI eerder hebt bezocht en om te bepalen of je via een bepaalde link bij ons bent gekomen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de Site en onze services te verbeteren. De website van PLI gebruikt cookies niet om persoonlijke informatie van je computer te halen, tenzij je browser is ingesteld om dit toe te staan.

Overige verzamelaars van informatie

Tenzij anders aangegeven, is dit Beleid alleen van toepassing op het gebruik en het openbaar maken van informatie die we over jou verzamelen. Als je jouw informatie aan andere partijen of andere sites verstrekt op internet, zijn er andere regels en is er ander beleid van toepassing op het gebruik van de persoonlijke informatie die je verstrekt, en derhalve ben je hier aan onderhevig. We hebben geen controle over de activiteiten en het privacybeleid van derde partijen. Daarom raden we je aan om deze derde partijen te vragen naar hun privacybeleid voordat je jouw persoonlijke informatie aan ze verstrekt.

Links. De Site kan links naar andere websites (de "Gelinkte sites") bevatten, bijvoorbeeld naar onze partners en adverteerders. PLI deelt geen persoonlijk identificeerbare informatie over Gebruikers met de beheerders van dergelijke gelinkte Sites, maar kan wel verzamelde informatie verstrekken over gebruikers aan dergelijke beheerders. PLI heeft geen controle over de Gelinkte sites en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de content van de Gelinkte sites.

PLI is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade aan jou of een derde partij op welke manier en door wie dit ook is veroorzaakt, die voortvloeit uit de activiteiten en het privacybeleid van de hierboven genoemde derde partijen of beheerders van de Gelinkte sites, evenals de content van alle sites van derden, inclusief de Gelinkte sites.

Beveiliging

PLI gebruikt binnen de industrie standaard beveiligingssystemen om toegang van derden tot je Gebruikersinformatie te voorkomen. Hoewel we er alles aan doen om je de privacy van je Gebruikersinformatie niet te schenden, kunnen we niet garanderen dat je Gebruikersinformatie wordt onderschept door een derde partij die de informatie op illegale wijze probeert te verkrijgen.

We hebben tevens privacybeveiligingssystemen ingesteld om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig en privé blijven. Alle medewerkers van PLI moeten het privacybeleid en vertrouwelijkheidsbeleid van PLI in acht nemen. Alleen toegewezen medewerkers van PLI hebben toegang tot je persoonlijke informatie en deze toegang is beperkt op basis van de behoefte. Verder is ieder bedrijf waarmee we een contract sluiten om onze zaken te behartigen vereist de vertrouwelijkheidsovereenkomsten in acht te nemen om ervoor te zorgen dat je informatie veilig blijft. Alle medewerkers van PLI moeten bevestigen dat ze het Privacybeleid begrijpen en dit in acht zullen nemen. Medewerkers die ons privacybeleid schenden, worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot ontslag aan toe. We raden onze content-, commercie- en advertentiepartners ten zeerste aan om hun eigen privacybeleid duidelijk weer te geven en privacycontrolesystemen te gebruiken om je persoonlijke informatie te beschermen. We hebben echter geen controle over de activiteiten van onze zakelijke partners. Neem hun privacybeleid dus aandachtig door en neem rechtstreeks contact met ze op als je vragen hebt.

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden uitsluitend gegenereerd op basis van de beoordelingsvoorkeuren van de eindgebruiker en/of klant en de voorkeuren van andere eindgebruikers en/of klanten, en worden dus niet door ons of onze adverteerders gegenereerd.

Opname door referentie

Dit Privacybeleid is opgenomen door referentie in de servicevoorwaarden van de website van PLI.

Wijzigingen

PLI kan dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke wijzigingen en updates worden op deze pagina vermeld. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van ons Privacybeleid.

Contactinformatie

Als je vragen hebt over dit Privacybeleid of iets anders op de website van PLI, dan kun je hier contact met ons opnemen.