PETRONAS Arbor Brake D4 Fluid

PETRONAS Arbor Brake D4

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy

Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor Brake D4 to wysokiej jakości płyn hamulcowy przeznaczony do maszyn rolniczych i budowlanych, który pomaga utrzymać ich wydajność i wydłuża okres eksploatacji. Doskonałe rozwiązanie zapewniające wysokie i długotrwałe osiągi podczas ciężkiej codziennej pracy, chroniące maszyny najnowszej generacji przed utratą osiągów i nieplanowanymi przestojami.

PETRONAS Arbor Brake D4 nadaje się do układów hamulcowych ciągników rolniczych i maszyn.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor Brake D4 zwiększa zyski Twojej firmy i pozwala utrzymać dyspozycyjność pojazdów, jednocześnie znacznie obniżając koszty eksploatacyjne dzięki:

  • lepszej ochronie antykorozyjnej zapewniającej ochronę elementów metalowych
  • dobrej stabilności termicznej zapewniającej stabilne działanie płynu w całym okresie użytkowania
  • efektywnemu smarowaniu zapobiegającemu powstawaniu odgłosów piszczenia i poprawiającemu czas reakcji układu
  • dobrej kompatybilności elastomerów i gumy, która zapobiega wyciekom płynów i wydłuża żywotność elementów

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

Specyfikacje:

  • SAE J1704FMVSS 116 - DOT4
  • ISO 4925 Class 4
  • ENSAYOS INTA - UNE 26-109-88

Poziom jakości:

  • NH 800 A
  • MAT 3632

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Wygląd - - Jasny i przejrzysty
Kolor - - Jasnożółty
Gęstość w 15°C ASTM D 4052 g/cm3 1,075
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 2,5
Lepkość kinematyczna w -40°C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 1280
Temperatura wrzenia ASTM D 1120 °C 278
Temperatura wrzenia mokrego ASTM D 1120 °C 187
Efekt na gumie SBR ISO 4925 - Zaliczone
Efekt na gumie EPDM SAE J 1703 - Zaliczone
Efekt na gumie naturalnej ISO 4925 - Zaliczone

Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody.