PETRONAS Urania 3000 10W-40

PETRONAS Urania 3000 10W-40

Zaprojektowany z technologią StrongTech™, by zapewnić moc na lata

Czasy dla branży transportu komercyjnego są trudne i stają się coraz trudniejsze. Świat zmienia się w zastraszającym tempie, a Ty musisz mierzyć się z coraz większymi wyzwaniami i zewnętrzną presją. Mimo to klienci liczą, że będziesz rzetelnie wypełniał swoje zadania. To samo odnosi się do Twojego pojazdu.

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Urania 3000 10W-40 to półsyntetyczny olej silnikowy wykorzystujący technologię StrongTech™, zaprojektowany z myślą o lepszej wytrzymałości, tworzący wyjątkowo mocny film olejowy umożliwiający wydłużenie okresów między wymianami oleju, zwiększający żywotność silnika, maksymalizujący wydajność, utrzymujący Twoją firmę i Twoje pojazdy w ruchu. Pomaga w ten sposób wydłużyć okres eksploatacji silnika i obniżyć całkowity koszt posiadania.

PETRONAS Urania 3000 10W-40 nadaje się do wszystkich typów wysokoobciążonych silników wysokoprężnych, w tym nowoczesnych, szybkoobrotowych niskoemisyjnych silników wyposażonych w system kontroli emisji spalin z technologią EGR. Jest odpowiedni również do nowych i starszych silników z turbodoładowaniem oraz do silników wolnossących, zarówno do jazdy po autostradzie, jak i poza nią, napędzanych olejem napędowym o dużej lub bardzo niskiej zawartości siarki i biodieslem.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Urania 3000 10W-40 zwiększa zyski Twojej firmy i pozwala utrzymać dyspozycyjność pojazdów, jednocześnie znacznie obniżając koszty eksploatacyjne poprzez:

 • utrzymanie optymalnego poziomu lepkości, zapewnienie optymalnego smarowania i zapobieganie nieplanowanym awariom;
 • zapewnienie dłuższego okresu między wymianami oleju i dłuższej żywotności silnika dzięki:
  • doskonałemu zapobieganiu powstawaniu osadów, co zapewnia optymalną wydajność silnika;
  • kontroli poziomu kwasowości, zapobieganiu korozji i zwiększeniu trwałości i żywotności silnika;
  • dłuższym okresom między wymianami oleju, szczególnie w przypadku silników o niskiej emisji zanieczyszczeń

Zapewnia znakomite wrażenia z jazdy dzięki:

 • skutecznemu przeciwdziałaniu wysokiemu stężeniu nagromadzonej sadzy mającemu kluczowe znaczenie dla zapobiegania utracie mocy pojazdu;
 • doskonałej lepkości w niskiej temperaturze, zapewniającej lepsze smarowanie podczas rozruchu.

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE, POZIOM JAKOŚCI

Specyfikacje:

 • API CI-4
 • ACEA E7
 • Global DHD-1
 • JASO DH-1

Poziom jakości:

 • CAT ECF-2, ECF-1a
 • Cummins CES 20078/20077
 • Detroit Diesel DSF 93K215
 • Deutz DQC III
 • MAN M3275
 • MACK EO-N
 • MB 228.3
 • MB 229.1
 • MTU Typ 2
 • Renault VI RLD-2
 • Volvo VDS-3

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość typowa
Wygląd - - Jasny i przejrzysty
Gęstość w 15°C ASTM D 4052 g/cm³ 0,868
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D 445 mm²/s (cSt) 14,2
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 - 153
Temperatura zapłonu COC ASTM D 92 °C 220
TBN ASTM D 2896 mgKOH/g 12
CCS w -25°C ASTM D5293 mPa*s (cP) 6,140
Temperatura płynięcia ASTM D 97 °C -40

 

Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, mało prawdopodobne jest, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody. Szczegółowe informacje na temat warunków przechowywania, bezpiecznego użytkowania i utylizacji tego produktu można znaleźć w karcie charakterystyki substancji lub uzyskać na stronie: www.pli-petronas.com