น้ำมันหล่อลื่นของ Petronas

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ปิโตรนาส ลูบริแคนท์ อินเตอร์เนชันแนล ("PLI") มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจและรักษาการเคารพและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราต้องการให้ผู้ใช้ของเราได้รับความสะดวกในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลที่เราไม่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายนี้ โปรด ติดต่อเรา.

ในการทำงานปกติของบริการของเรา เราจะรวบรวม และอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณในบางกรณี นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณและการดำเนินการกับข้อมูลนั้น แม้ว่านโยบายนี้จะดูเหมือนมีรายละเอียดจำนวนมาก แต่เราเชื่อว่าจะทำให้คุณเข้าใจแนวทางปฏิบัติของเราได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของนโยบายนี้มีผลใช้กับเว็บไซต์ของ PLI และเครือข่าย ("เว็บไซต์ของ PLI")

"เครือข่าย" จะทำงานเพื่อครอบคลุมเว็บไซต์ของ PLI และผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ขนาดเล็กเพื่อการส่งเสริมการขาย เมื่อใช้บริการและเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของบริการและนโยบายนี้
 

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กำหนดเองในขณะใช้งานบริการของเราเป็นหลัก ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เราสามารถให้บริการและฟังก์ชันการทำงานที่ตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเพื่อปรับแต่งบริการของเราโดยการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น

เราติดตามข้อมูลบางรายการเกี่ยวกับคุณโดยอัตโนมัติ โดยอิงตามการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการนำมาใช้เพื่อการวิจัยภายในเกี่ยวกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ความสนใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ช่วยให้เราทำความเข้าใจและให้บริการแก่ผู้ใช้ของเราได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลนี้อาจรวมถึงตัวค้นหาแหล่งข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว (URL) ที่คุณใช้ผ่านเข้ามา (โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้งของเว็บไซต์) URL ถัดไปที่คุณจะเข้าไป เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ และที่อยู่ของโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (IP)

PLI จะไม่ขายหรือแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้:

1. เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือเกี่ยวข้องกับคำสั่งศาลหรือหน่วยงานที่คล้ายกัน
2. ตามที่ถือว่ามีความจำเป็นภายใต้ดุลพินิจของ PLI เพื่อปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายหรือทรัพย์สินของ PLI สมาชิก หรือบุคคลภายนอก หรือเพื่อป้องกันการบาดเจ็บส่วนบุคคล และ/หรือ
3. ในกรณีที่เว็บไซต์ของ PLI จำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ไปยังบุคคลภายนอกในกรณีของการขายกิจการ ควบรวมกิจการ การโอนสิทธิ์ การร่วมทุน หรือการถ่ายโอนอื่นๆ หรือการจัดสรรทรัพย์สินหรือหุ้นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ PLI หรือหน่วยงานในเครือ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนกรณีล้มละลายหรือการไต่สวนที่คล้ายกัน)

นอกจากนี้ PLI ยังสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตการเข้าถึงระบบให้กับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการทางเทคนิคที่จำเป็น เมื่อการเข้าถึงดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเหล่านั้นและสำหรับการมอบข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ของคุณให้กับบุคคลภายนอกที่้เป็นผู้ให้บริการในนามของ PLI โดยที่บุคคลภายนอกเหล่านั้นมีข้อผูกพันภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PLI เช่นกัน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า PLI สงวนสิทธิ์ในการแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ใดๆ หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณซึ่งคุณได้ให้ไว้ใน (หรือที่รวบรวมโดย) เว็บไซต์ของ PLI ให้กับบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือใดๆ หรือทั้งหมด และเรายังสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวซึ่งคุณได้ให้ไว้ (หรือที่รวบรวมโดย) เว็บไซต์ของบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือใดๆ ของ PLI ก็ตาม

หากคุณส่งการติดต่อส่วนบุคคล เช่น อีเมล จดหมาย หรือหากผู้ใช้อื่นๆ หรือบุคคลภายนอกส่งการติดต่อเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการโพสต์ของคุณบนเว็บไซต์ เราอาจรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ในไฟล์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณ

การใช้ข้อมูลของคุณโดยเรา

เราใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ที่เกี่ยวกับคุณเพื่อสร้างภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ PLI ภาพรวมที่จะแสดงข้อมูลทางประชากรเชิงสถิติแบบไม่ระบุตัวตนแต่จะไม่มีระบุข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ เรารวบรวมข้อมูลภาพรวมเพื่อปรับปรุงการดำเนินการด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายของเรา เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์เชิงสถิติ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและข้อเสนอผลิตภัณฑ์ของเรา และเพิ่มปรับแต่งเนื้อหา เค้าโครง และบริการของเว็บไซต์ของเรา เราเชื่อว่าการใช้งานข้อมูลในลักษณะเหล่านี้ช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของ PLI และปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ของเราได้ดียิ่งขึ้น

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อส่งมอบข้อมูลที่ปรับแต่งสำหรับบุคคล เช่น เจาะจงไปที่ความสนใจของคุณ ตัวอย่างของข้อมูลด้งกล่าวอาจรวมถึงบริการ การส่งเสริมการขาย และเนื้อหาด้านการตลาดใหม่ๆ เราอาจใช้ที่อยู่อีเมลของคุณ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับประกาศแจ้งการบริหารจัดการ ข้อเสนอของผลิตภัณฑ์ใหม่ และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรักษา เช่นเดียวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท แก้ไขปัญหาต่างๆ และบังคับใช้ข้อกำหนดของบริการ เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาบุคคล ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถค้นหาคุณ การค้นหาดังกล่าวจะอนุญาตให้กระทำได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ให้การยินยอมโดยชัดแจ้งไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

เราอาจเสริมข้อมูลที่ได้รับมาจากบุคคลภายนอกไปยังข้อมูลที่คุณให้เราไว้

การเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยเรา

คุณยอมรับว่าเราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ให้กับหน่วยงานของรัฐหน่วยต่างๆ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ และยอมรับว่าเราอาจถูกบังคับให้ทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยกฎหมายหรือโดยคำสั่งศาล นอกจากนี้ คุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อเราพิจารณาตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและโดยสมบูรณ์แล้วเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบสวนการละเมิดสิทธิ์ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญหา การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆ

นโยบายทั่วไปของเราคือ เราจะไม่ขายหรือส่งข้อมูลที่ระบุตัวตนได้เกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลภายนอกใดๆ ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงกรณีบางส่วนที่อาจต้องเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนได้

การตลาดและการส่งเสริมการขาย
เรารวบรวบข้อมูลที่ระบุตัวตนได้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบข้อมูลรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย แต่เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ ตามหลักการดังกล่าว ข้อมูลบางอย่าง เช่น รหัสผ่าน ข้อมูลบัญชีธนาคาร ฯลฯ จะไม่มีการเปิดเผยในทุกกรณี

บริการแบรนด์ร่วม
เราอาจเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัทใดๆ เป็นครั้งคราวเพื่อให้บริการแบรนด์ร่วม หากคุณประสงค์จะใช้บริการเหล่านั้น เราอาจให้ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ของคุณแก่บริษัทเหล่านั้น คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเปิดเผยเหล่านี้โดยการเลือกที่จะไม่ใช้บริการของบริษัทเหล่านั้น เราไม่ได้ควบคุมแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัทอื่นๆ เหล่านั้น และคุณจะต้องประเมินแนวทางปฏิบัติของบริษัทเหล่านั้นเองก่อนที่จะใช้บริการ

คำขอทางกฎหมาย
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจถูกบังคับโดยกฎหมาย โดยคำสั่งศาล หรือโดยหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ของคุณ ด้วยเหตุนี้ เจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของท้องถิ่น รัฐ ประเทศ และระหว่างประเทศสามารถร้องขอและรับข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ของคุณภายใต้สถานการณ์เหล่านั้น

ฟอรัมสาธารณะ/ห้องสนทนา/กระดานเนื้อหา

ข้อมูลใดๆ ที่คุณเปิดเผยในพื้นที่ฟอรัมสาธารณะจะเป็นข้อมูลสาธารณะและสามารถเข้าถึงได้ทันทีบนเว็บไซต์ของ PLI ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือคุณจะต้องใช้ดุลพินิจและมาตรการระมัดระวังที่เหมาะสมเมื่อตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในพื้นที่เหล่านี้ PLI อาจใช้ประโยชน์จากเนื้อหาในฟอรัมสาธารณะเหล่านี้สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย การเพิ่มประสิทธิภาพของบทความ การโฆษณา และกิจกรรมที่คล้ายกัน

แบบสำรวจและโพล

แบบสำรวจจะขอรับความคิดเห็นในหลายๆ ประเด็น และโดยส่วนมากผู้โฆษณาและพันธมิตรของ PLI จะเป็นผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในแบบสำรวจและโพลเหล่านี้ มีบางครั้งที่เราร้องขอข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ (เช่น อายุ เพศ รหัสไปรษณีย์) ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้มาจากแบบสำรวจและโพลจะเป็นแบบข้อมูลรวมและใช้ภายในหรือแบ่งปันกับผู้โฆษณาและพันธมิตรของเราในรูปแบบข้อมูลรวมเท่านั้น ในกรณีที่มีการร้องขอข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแบบสำรวจหรือโพลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ของ PLI เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่มีการยินยอมจากคุณ ในกรณีนี้ คุณสามารถเลือกรับข้อมูลจากผู้สนับสนุน/ผู้โฆษณาในกรณีที่ข้อมูลของคุณถูกมอบให้กับผู้สนับสนุน/ผู้โฆษณานั้นๆ อย่างชัดแจ้งเท่านั้น คำตอบแบบสำรวจบางข้ออาจถูกเพิ่มไปยังโปรไฟล์ของคุณเพื่อให้เราสามารถให้บริการเนื้อหา โฆษณา และข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

แอปพลิเคชันออนไลน์/วิดเจ็ต/เครื่องมือ

เนื้อหาบนแอปพลิเคชันออนไลน์/วิดเจ็ต/เครื่องมือของ PLI ได้รับการนำเสนอในรูปแบบสรุป ในลักษณะทั่วไป และจัดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางข้อมูลเท่านั้น เนื้อหาเหล่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะแทนที่ข้อแนะนำทางหน้าที่การทำงานไม่ว่าในลักษณะใดๆ โปรดขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติในหัวข้อที่คุณสนใจ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับสภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของคุณ เนื้อหาหรือบริการอื่นใดที่นำเสนอโดยหรือผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์/วิดเจ็ต/เครื่องมือของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเชื่อมั่นสำหรับการวินิจฉัยหรือการจัดการแก้ไข อย่าเพิกเฉยต่อคำแนะนำหรือล่าช้าต่อการค้นหาคำแนะนำเพียงเพราะบางสิ่งที่คุณได้อ่านบนเว็บไซต์ของ PLI

ความคิดเห็นใดๆ ที่แสดงอยู่บนแอปพลิเคชัน/วิดเจ็ต/เครื่องมือเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน PLI ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของสื่อใดๆ ที่จัดไว้ให้โดยแอปพลิเคชัน/วิดเจ็ต/เครื่องมือที่พร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ของ PLI การเชื่อถือในข้อมูลใดๆ ที่จัดไว้ให้โดยแอปพลิเคชัน/วิดเจ็ต/เครื่องมือของเราโดยคุณหรือผู้เยี่ยมชมคนอื่นๆ จะเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว PLI จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหายหรือผลเสียต่อบุคคลหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล แนวคิด หรือคำแนะนำที่มีในสื่อที่จัดไว้ให้สำหรับคุณ PLI สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการคุณลักษณะใดๆ ของแอปพลิเคชัน/วิดเจ็ต/เครื่องมือนี้ได้ตลอดเวลา

การแข่งขันและแบบทดสอบ

เราจัดให้มีการแข่งขัน แบบทดสอบ และการมอบของขวัญในเว็บไซต์ของ PLI เป็นประจำ เราจะต้องใช้ข้อมูล เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อและนามสกุล ที่อยู่ไปรษณีย์เพื่อที่จะตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้เข้าร่วม จะมีการแบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับบุคคลภายนอกเมื่อคุณเลือกรับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการแข่งขันจากบุคคลภายนอก และ/หรือเมื่อ PLI เป็นผู้จัดการแข่งขันแต่ผู้สนับสนุนเป็นผู้บริหารจัดการ

คุณควรทบทวนกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของการแข่งขัน แบบทดสอบ และการมอบของขวัญที่คุณจะเข้าร่วมอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ของคุณโดยผู้สนับสนุนเหล่านั้น

ข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์ของ PLI ผ่านที่อยู่ IP และคุกกี้

ที่อยู่ IP ของคุณเป็นหมายเลขที่ ISP (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อระบุตำแหน่งของคอมพิวเตอร์ เราใช้ที่อยู่ IP ของคุณเพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา และเพื่อจัดการเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ ในบางครั้งเรายังใช้ที่อยู่ IP เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้และอาจห้ามการใช้งานสำหรับผู้ใช้เหล่านั้นที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

เว็บไซต์ของ PLI ใช้คุณลักษณะของเว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณที่เรียกว่าคุกกี้ เพื่อกำหนดตัวระบุเฉพาะให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เป็นไฟล์ที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อบอกให้เราทราบว่คุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ PLI มาก่อนหรือไม่ และเพื่อช่วยให้เราค้นหาว่าคุณมาจากจุดเชื่อมโยงเครือข่ายเฉพาะที่ใด จากนั้นเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเรา เว็บไซต์ของ PLI ไม่ใช้คุกกี้เพื่อเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เว้นแต่เบราว์เซอร์ของคุณได้รับการตั้งค่าให้อนุญาตการเรียกดูดังกล่าว

ผู้รวบรวมข้อมูลอื่นๆ

นโยบายนี้ใช้สำหรับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวมมาจากคุณเท่านั้น เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ภายใต้ขอบเขตที่คุณเปิดเผยข้อมูลให้กับุคคลภายนอกอื่นๆ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จะมีกฎเกณฑ์และนโยบายอื่นๆ ที่จะมีผลใช้กับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้เปิดเผยให้บุคคลเหล่านั้นแยกต่างหาก และคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายเหล่านั้น เราไม่ได้ควบคุมกิจกรรมหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคคลภายนอก ดังนั้น เราขอสนับสนุนให้คุณสอบถามจากบุคคลภายนอกเหล่านั้นอย่างเต็มที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่คุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลเหล่านั้น

ลิงก์ เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ("เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง") เช่น ไปยังเว็บไซต์ของพันธมิตรและผู้โฆษณาของเรา PLI จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ให้กับผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น แต่อาจให้ข้อมูลแบบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้แก่ผู้ให้บริการเหล่านั้น PLI ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และไม่รับผิดชอบสำหรับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น

PLI จะไม่รับผิดชอบใดๆ หรือรับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าในรูปแบบใดๆ หรืออย่างไร ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงที่กล่าวถึงข้างต้น รวมไปถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกตลอดจนถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

การรักษาความปลอดภัย

PLI ใช้ระบบการรักษาความปลอดภัยประสิทธิภาพสูงระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลภายนอก แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้ของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลผู้ใช้ของคุณจะไม่ถูกดักจับโดยความพยายามของบุคคลภายนอกที่ดักจับข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย

นอกจากนี้เรายังมีระบบควบคุมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะมีความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวเสมอ พนักงานแต่ละคนและทุกคนของ PLI จะต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของ PLI มีเพียงพนักงานของ PLI ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการเข้าถึงดังกล่าวจะถูกจำกัดตามความจำเป็น นอกจากนี้ บริษัทใดๆ ที่เราทำสัญญาให้เป็นตัวแทนของเราในการดำเนินธุรกิจของเราจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการรักษาความลับเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะมีความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวเสมอเช่นกัน พนักงานของ PLI ทั้งหมดจะต้องรับทราบว่าตนเองเข้าใจและจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ พนักงานที่ละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะถูกดำเนินการทางวินัย ซึ่งโทษสูงสุดหมายรวมถึงการเลิกจ้าง เราสนับสนุนอย่างยิ่งให้คู่ค้าด้านเนื้อหา การค้าขาย และการโฆษณาของเราโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวของตนอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถและไม่ได้ควบคุมกิจกรรมของคู่ค้าทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ เราขอให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของคู่ค้ารายต่างๆ และติดต่อพวกเขาโดยตรงหากคุณมีคำถามใด

การแนะนำ

การแนะนำจัดทำขึ้นโดยอิงตามความสมัครใจให้คะแนนของผู้ใช้ปลายทางและ/หรือลูกค้า รวมทั้งความสมัครใจของผู้ใช้ปลายทางและ/หรือลูกค้ารายอื่นๆ ดังนั้นเราหรือผู้โฆษณาของเราไม่ใช่ฝ่ายที่ระบุข้อมูลเหล่านี้

การรวมโดยการอ้างอิง

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการรวมโดยการอ้างอิงไว้ในข้อกำหนดการบริการในเว็บไซต์ของ PLI

การปรับแก้ไข

PLI อาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว การแก้ไขและการปรับปรุงดังกล่าวจะลงข้อมูลไว้ในหน้านี้ โปรดอ่านหน้านี้บ่อยครั้ง เพื่อทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวทางปฏิบัติของเรา

ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือสิ่งใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของ PLI กรุณาติดต่อเรา ที่นี่.