Petronas Madeni Yağlar

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bilgilerinizi normal hizmet akışı esnasında topluyor ve bazı durumlarda bunları ifşa ediyoruz. Söz konusu Gizlilik Politikası, hakkınızda topladığımız bilgileri ve bu bilgilerle yapılacak işlemleri açıklar. Söz konusu Politika biraz uzun gibi görünse de, uygulamalarımız hakkında mümkün olduğunca çok şey bilmenin sizin için yararlı olduğuna inanıyoruz. Söz konusu Politikanın gizlilik uygulamaları, PLI web sitesi ve Ağı için geçerlidir. ("PLI Web Sitesi")

"Ağ", PLI’nın Web Sitesini ve ürün ya da promosyon mikrositelerini kapsayacak şekilde çalışacaktır. Hizmetlerimizi ve Sitemizi kullanarak, kişisel verilerinizin Hizmet Koşullarına ve söz konusu Politikaya uygun olarak toplanmasını, kullanılmasını ve ifşa edilmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Hangi Bilgileri Topluyoruz

Hizmetlerimizden faydalanırken size etkin ve özel hizmetler sunmak adına ağırlıklı olarak kişisel bilgilerinizi topluyoruz. Kişisel verilerinizin nasıl ve hangi amaçlarla işlendiğini, kimlerle paylaşıldığını ve bu konudaki haklarınızın belirtildiği Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ve Aydınlatma Metnine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu, kullanıcı deneyimini daha kolay ve daha hızlı hale getirerek ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak hizmetler ve özellikler sunmamızı ve hizmetimizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamamızı sağlıyor.

Siteyi kullanımınıza bağlı olarak sizinle ilgili bazı bilgileri otomatik olarak takip altına alıyoruz. Bu bilgiler kullanıcıların demografik özellikleri, ilgi alanları ve davranışları hakkında dahili araştırma yapmak için kullanılıyor. Bu bilgileri toplayarak kullanıcılarımızı daha iyi anlayabiliyor ve onlara daha iyi hizmet sunabiliyoruz. Bu bilgiler, daha önce geldiğiniz tekdüzen kaynak bulucuyu (URL) (konumun Sitede olup olmadığına bakılmaksızın), bir sonraki URL adresinizi, kullandığınız tarayıcıyı ve İnternet Protokolü (IP) adresinizi içerebilir.

PLI, aşağıdaki durumlar dışında, kişisel verilerinizi onayınız olmadan üçüncü şahıslara satmaz veya bunlarla paylaşmaz:

  • a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
  • h) Mahkeme emri veya düzenleyici makam ve kolluk kuvvetlerinin talebi uyarınca kişiler verileriniz paylaşımının zorunlu olması,
  • i) PLI veya bağlı kuruluşlarının varlık ya da hisse senetlerinin bir kısmının veya tamamının (iflas veya benzeri işlemlerle bağlantılı olanlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) satılması, birleştirilmesi, atanması, ortak girişimi veya diğer devir ya da elden çıkarma işlemi ile bağlantılı olarak PLI web sitesince kişisel verilerin üçüncü bir şahsa aktarılmasını gerekli kılması halinde.

Buna ek olarak, PLI, ilgili üçüncü şahısların PLI'nın Gizlilik Politikasına tabi olması koşuluyla, söz konusu erişimin ilgili hizmetlerin sağlanması için gerekli olduğu durumlarda gerekli teknik hizmetleri sağlayan üçüncü taraflara sistemlerine erişim izni verme ve kişisel verilerinizi ilgili hizmetleri PLI adına sağlayan üçüncü taraflarla paylaşma hakkını saklı tutar. Bununla birlikte, şu hususa da dikkat edilmelidir: PLI, PLI web sitesine sunduğunuz (veya PLI web sitesi aracılığıyla toplanan) kişisel verilerinizi veya sizinle ilgili diğer bilgileri herhangi veya tüm iştirak ve bağlı kuruluşları ile paylaşma hakkını saklı tutar ve PLI'nın herhangi bir iştirak veya bağlı kuruluşuna ait web sitelerine sunduğunuz (veya bu siteler aracılığıyla toplanan) bu tarz bilgilere erişebilecektir.

Bize e-posta, belge gibi kişisel yazışmalar göndermeniz veya diğer kullanıcı veya üçüncü tarafların bize sitedeki faaliyetleriniz veya gönderileriniz ile ilgili yazışmalar göndermesi halinde, bu bilgileri size özel bir dosyaya toplayabiliriz.

Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

Kişiler verileriniz, PLI’nın Web Sitesinin hedef kitlesinin toplu profillerinin, anonim istatistiki demografik bilgiler sunan ancak kişisel veriler içermeyen profillerin oluşturulması amacıyla kullanılır. Toplanan toplu veriler pazarlama ve tanıtım çalışmalarımızı geliştirmek, site kullanımını istatistiksel olarak analiz etmek, içerik ve ürün tekliflerimizi iyileştirmek ve sitemizin içeriğini, düzenini ve hizmetlerini özelleştirmek için kullanılır. Bu kullanımların PLI web sitesini kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirmemize ve uyarlamamıza imkan tanıdığına inanıyoruz.

Bilgilerinizi, örneğin ilgili alanlarınıza uygun, kişiye özel bilgiler sunmak için kullanabiliriz. Söz konusu kişiye özel bilgiler yeni hizmet, promosyon ve pazarlama materyallerini içerebilir. E-posta adresinizi, posta adresinizi ve/veya telefon numaranızı idari bildirimler, yeni ürün teklifleri ve Site kullanımınızla ilgili görüşmelerle bağlantılı olarak sizinle iletişim kurmak için kullanabiliriz.

Elimizde bulunan kişisel verilerinizi ve sitedeki faaliyetlerinizi anlaşmazlıkların giderilmesi, sorunların çözülmesi ve Hizmet Koşullarının uygulanması amacıyla kullanıyoruz. Sizinle ilgili bilgileri, diğer kullanıcıların sizi bulmasını sağlayan kişi arama işlemlerini kolaylaştırmak için kullanabiliriz. Bu tür aramalar yalnızca kayıt formunda bu konuya ilişkin açık rızanızın alınması durumunda yapılabilecektir.

Bize sağladığınız bilgileri üçüncü taraflardan alınan bilgilerle destekleyebiliriz.

Bilgilerinizi Hangi Koşullarda İfşa Ediyoruz

İşbu vesile ile, çeşitli kamu kurumları veya yetkili düzenleyici makamların toplanan bilgileri ifşa etmemizi talep edebileceğini ve bu tür ifşa işlemlerini yasa veya bir mahkeme emri uyarınca yapmak zorunda kalabileceğimizi kabul edersiniz. Ayrıca, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, söz konusu işlemin bir yolsuzluk soruşturması, fikri mülkiyet hakkı ihlali, gizlilik veya yasa dışı başka bir faaliyet ile bağlantılı olarak gerçekleştirilmesini gerekli veya uygun bulmamız halinde, uygun bilgileri kolluk kuvvetleri ile paylaşma yetkisini tarafımıza tanımış olursunuz.

Genel politikamız, kişisel verilerinizin herhangi bir üçüncü şahsa satılmaması veya kiralanmamasını içermektedir. Aşağıdaki hususlar, kişisel verileri ifşa edilme yöntemlerinden bazılarını açıklamaktadır:

Pazarlama ve Promosyon

Kişisel verileri topluyor ve bu verileri pazarlama ve tanıtım amacıyla toplu olarak ifşa ediyoruz. Bununla birlikte, kimliğinizi belirlemek için kullanılabilecek bilgileri ifşa etmiyoruz. Örneğin, şifreler, banka hesap bilgileri gibi belirli bilgiler hiçbir zaman ifşa edilmiyor.

Ortak Markalı Hizmetler

Ortak markalı hizmetler sunmak için zaman zaman bir şirketle ortak olabiliriz. Bu hizmetleri kullanmak istemeniz halinde, kişisel verilerinizin bir kısmını diğer şirket ile paylaşabiliriz. Bu tarz ifşalardan, ilgili şirketlerin hizmetlerini kullanmayarak kaçınabilirsiniz. Bahsi geçen diğer şirketlerin gizlilik uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrolümüz bulunmamaktadır ve hizmetlerini kullanmadan önce uygulamalarını değerlendirmelisiniz.

Yasal Talepler

Yukarıda belirtildiği gibi, mahkeme emri veya düzenleyici makam ve kolluk kuvvetlerinin talebi uyarınca kişiler verileriniz ifşa etmek zorunda kalabiliriz. Bu nedenle, fikri mülkiyet hakları sahipleri ve kolluk kuvvetleri bu gibi durumlarda kişisel verilerinizi talep edebilir ve alabilir.

Halka Açık Forumlar/Sohbet Odaları/Duyuru Panoları

Bu halka açık forum alanlarında ifşa ettiğiniz her türlü bilgi kamuya açık yani anonim hale gelir ve bu bilgilere PLI’nın Web sitesinden erişebilir. Dolayısıyla kişisel bilgilerinizi bu alanlarda paylaşmaya karar vermeden önce dikkatli ve uygun bir şekilde hareket etmek son derece önemlidir. PLI, söz konusu halka açık forumların içeriğini tanıtım etkinlikleri, editoryal, reklam ve benzeri etkinlikleri geliştirmek için kullanabilir.

Araştırma ve Anketler

Araştırmalar, kişilerin çeşitli konulardaki görüşlerini sorar ve söz konusu araştırma ve anketler PLI'ya reklam veren şahıs/kuruluş ve PLI'nın ortaklarıyla desteklenir veya ilişkilendirilir. Kimi zaman demografik bilgiler talep ediyoruz (örneğin, yaş, cinsiyet, posta kodu). Araştırma ve anketler yoluyla elde edilen bilgilerin çoğu şirket içi kullanım amacıyla toplanır ve kullanılır veya reklam veren şahıs/kuruluş ve ortaklarla yalnızca toplu şekilde paylaşılır. Kişisel veriler, herhangi bir PLI Web Sitesi kullanıcısı hakkında yapılan araştırma veya anketlerin bir parçası olarak talep edilirse, bu tür kişisel veriler, sizin izniniz olmadan üçüncü taraflara asla verilmez. Bu takdirde, bir sponsor/reklamcıdan bilgi almayı açıkça seçebilirsiniz, bu durumda bilgileriniz yalnızca bu sponsor/reklamcıya sağlanır. Bazı araştırma yanıtları profilinize eklenebilir, böylece size en uygun içeriği, reklamları ve teklifleri daha iyi bir şekilde sağlayabiliriz.

Çevrimiçi Uygulamalar/Widget'lar/Araçlar

PLI web sitesi uygulama/widget/araçlarına ilişkin içerik özet halinde, genel yapıları itibariyle sunulur ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İçerik hiçbir şekilde profesyonel tavsiyenin yerine geçemez. Durumunuza ilişkin herhangi bir koşul hakkında sorularınızın olması halinde, ilgili konuya hakim uzman veya diğer kalifiye sağlayıcılardan tavsiye alınız. Çevrimiçi uygulama/widget/araçlar aracılığıyla sunulan içerik veya diğer hizmetlerin teşhis veya uygulama için kullanılması amaçlanmamaktadır. PLI’nın Web Sitesinde okuduğunuz bir şey yüzünden, tavsiye almamazlık etmeyin veya durumu geciktirmeyin. Uygulama/widget/araçlara ilişkin olarak belirtilen herhangi bir düşünce ilgili yazarın düşüncesidir. PLI, PLI’nın Web sitesinde bulunan uygulama/widget/araçlar vasıtasıyla sağlanan herhangi bir materyalin içeriğine ilişkin olarak yükümlülük üstlenmez. Uygulama/widget/araçlar veya bunları kullanan ziyaretçiler tarafından sağlanan herhangi bir bilgiye güvenip güvenmemek kendi sorumluluğunuzdadır. PLI, tarafınıza sağlanan materyallerde yer alan herhangi bir ürün, bilgi, düşünce veya talimatın kullanılması sonucunda gerçekleşen fiziksel yaralanma veya mülkiyet hasarı vakalarına ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez. PLI, ilgili uygulama/widget/araçların herhangi bir özelliğini dilediği zaman değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Yarışma ve Kısa Sorular

PLI’nın Web sitesinde düzenli olarak yarışmalar, kısa sınav ve eşantiyon etkinlikleri düzenliyoruz. Katılımcının kimliğini doğrulamak için e-posta adresi, ad ve soyad, posta adresi gibi bilgilere ihtiyacımız olacak. Üçüncü taraf yarışmasının sponsorundan bilgi almayı tercih etmeniz ve/veya ilgili yarışmanın PLI tarafından düzenlenmesi ancak bir sponsor tarafından yönetilmesi halinde, bu bilgiler ilgili üçüncü taraf ile paylaşılır.

Sponsorun kişisel verilerinizi kullanmasına ilişkin olarak ek bilgiler içerebileceğinden, katıldığınız yarışma, kısa sınav ve eşantiyon etkinliklerinin kural ve düzenlemelerini dikkatli bir şekilde incelemelisiniz.

PLI Web Sitesi tarafından IP Adresi ve Çerezler aracılığıyla Toplanan Bilgiler

IP adresiniz, ISP (İnternet Hizmet Sağlayıcısı) tarafından konumuzun belirlenmesi adına bilgisayarınıza atanan numaradır. IP adresinizi, web sitemiz ile bağlantılı sorunları belirlememize ve web sitemizi yönetmemize yardımcı olması adına kullanıyoruz. Ayrıca, IP adreslerini bazen Üyelerle iletişim kurmak ve Hüküm ve Koşullarımıza uymayan Üyeleri yasaklamak amacıyla kullanıyoruz. PLI’nın Web Sitesi, bilgisayarınıza benzersiz kimlik atamak amacıyla Web tarayıcınızın çerez adı verilen bir özelliğini kullanır. Çerezler, Web tarayıcınızın bilgisayarınızın sabit diskine yerleştirdiği dosyalardır. Bu çerezler, daha önce PLI’nın Web Sitesini ziyaret edip etmediğinizi ve belirli bir İnternet bağlantısından gelip gelmediğinizi belirlememize yardımcı olması amacıyla kullanılır Bu bilgiler site ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanılır. PLI’nın Web Sitesi, tarayıcınızda böyle bir işleme izin verilmemişse, bilgisayarınızdan kişisel verileri çekmek için çerez kullanmaz.

Diğer Bilgiler Veri Toplayıcılar

Aksi belirtilmedikçe, söz konusu politika yalnızca sizden edindiğimiz bilgilerin kullanımı ve ifşasını ele almaktadır. Bilgilerinizi İnternet aracılığıyla diğer taraflarla veya başka web sitelerinde paylaşmanız durumunda, farklı kural ve politikalar, ifşa ettiğiniz kişisel bilgilerin kullanımı için geçerli olacaktır, dolayısıyla söz konusu kural ve politikalara tabi olacaksınız. Üçüncü tarafların yürüttüğü faaliyetler veya uyguladıkları politikalar üzerinde herhangi bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bundan dolayı, kişisel bilgilerinizi bu tarz kişilerle paylaşmadan önce ilgili üçüncü tarafların gizlilik politikaları hakkında kapsamlı araştırma yapmanız önerilir.

Bağlantılar

Site, (örneğin, ortaklarımızın ve reklam veren şahıs/kuruluşların) diğer web sitelerine ("Bağlı Siteler") bağlantılar içerebilir. PLI, Kullanıcıların kişisel verilerini bu tarz Bağlı Sitelerin operatörleri ile paylaşmayacaktır ancak Kullanıcılara ilişkin toplu bilgileri bu tarz operatörlere sağlayabilir. PLI'nın ilgili Bağlı Sitelerin üzerinde kontrol yetkisi bulunmamaktadır ve Bağlı Sitelerin gizlilik uygulamaları veya içeriğinden sorumlu değildir.

PLI, hiçbir koşul altında, yukarıda belirtilen üçün taraf veya Bağlı Sitelerin operatörlerinin faaliyetleri ve gizlilik uygulamaları ve Bağlı Siteler dahil olmak üzere üçüncü taraf sitelerinin içerikleri ile bağlantılı olarak meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya zarardan ötürü size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı herhangi bir yükümlülük üstlenmez.

Güvenlik

PLI, üçüncü tarafların Kullanıcı bilgilerinize erişmesini önlemek için endüstri standartlarında gelişmiş güvenlik sistemleri kullanır. Kullanıcı bilgilerinizin gizliliğini korumak için çaba sarf etmemize rağmen, Kullanıcı bilgilerinizin üçüncü tarafın bu yöndeki yasa dışı bir faaliyeti ile ele geçirilmeyeceğini garanti edemeyiz.

Kişisel verilerinizin güvende olmasını ve gizli kalmasını sağlamak üzere tasarlanmış gizlilik koruma kontrol sistemlerini de uygulamaya koyduk. Her bir PLI çalışanı, PLI'nın gizlilik politikalarına uymak zorundadır. Yalnızca yetkili PLI çalışanlarının kişisel bilgilerinize erişmelerine izin verilir ve bu erişim ihtiyaçlarla sınırlıdır. Buna ek olarak, kuruluşumuz adına ilgili faaliyetleri yürütmek üzere temsilcilik sözleşmesi imzaladığımız herhangi bir şirket, bilgilerinizin güvende ve emniyette olmasını sağlamak amacıyla gizlilik anlaşmalarına uymak zorundadır. Tüm PLI çalışanları söz konusu Gizlilik Politikasını anladıklarını ve bu politikaya uygun hareket edeceklerini kabul etmekle yükümlüdür. Gizlilik politikalarımızı ihlal eden çalışanlar, işten çıkarma dahil olmak üzere disiplin cezasına tabi tutulur. Kişisel bilgileriniz korunması adına, içerik, ticaret ve reklam ortaklarımıza kendi gizlilik politikalarını açık bir şekilde yayımlamalarını ve halihazırda bir gizlilik koruma sistemi bulundurmalarını şiddetle öneriyoruz. Ancak, iş ortaklarımızın faaliyetleri üzerinde herhangi bir kontrol yetkimiz bulunmamaktadır. Bu nedenle, herhangi bir sorunuzun olması halinde, gizlilik politikalarını gözden geçirdiğinizden emin olun ve doğrudan ilgili kuruluşlarla iletişime geçin.

Öneriler

Öneriler yalnızca son kullanıcının ve/veya müşterinin derecelendirme tercihleri ve diğer son kullanıcıların ve/veya müşterilerin tercihleri temelinde oluşturulur, dolayısıyla bizim tarafımızdan veya sitemize reklam veren şahıs/kuruluşlar tarafından oluşturulmaz.

Atıf yoluyla Dahil Etme

Bu Gizlilik Politikası, PLI’nın Web Sitesi Hizmet Koşullarına atıfta bulunularak dahil edilmiştir.

Değişiklikler

PLI, söz konusu Politikayı zaman zaman güncelleyebilir veya değiştirebilir. Bu tarz değişiklik veya güncellemeler bu sayfada yayımlanacaktır. Gizlilik Politikamız ve uygulamalarımızdan haberdar olmak için lütfen bu sayfayı düzenli olarak okuyun.

İletişim Bilgileri

Söz konusu Gizlilik Politikası veya PLI'nın web sitesi hakkında herhangi bir unsura ilişkin sorularınızın olması halinde, bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz info.tr@pli-petronas.com veya Tel: +90 216 663 1616.