Petronas Madeni Yağlar

Hüküm ve Koşullar

Petronas; Web sitesi ve ağları (web sitesi) aracılığıyla online forumlar, online başvurular, kişiselleştirilmiş siteler, online bültenler, oyunlar, duyurular, sohbet platformları, e-mail hesapları (hizmetler) içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan internet temelli iletişim araçları ve bilgi paylaşımı sağlamış ve kullanıma elverişli hale getirmiştir.

Petronas’ın, tarafınızdan herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sizlere bu hüküm ve koşullar çerçevesinde hizmet sunduğunu kabul etmektesiniz.

Hizmet Koşullarının Kabulü

Aksi belirtilmedikçe Web sitesinde sunulan hizmetler ücretsizdir. Petronas’ın size önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda bu hizmet koşullarını değiştirme, revize etme, çeşitlendirme, silme veya ekleme hakkı saklıdır. Düzenli inceleme yapmak ve Petronas internet sitesindeki değişiklikleri öğrenmek sizin sorumluluğunuzdadır. Yapılan herhangi bir değişikliğin ardından Petronas internet sitesinin ve hizmetlerinin kullanılması halinde şartlar ve koşullarda yapılmış olan değişiklikler, modifikasyonlar, çeşitlendirmeler ve eklenmeler bu halleriyle kabul edilmiş sayılır. Eğer yapılan değişiklikleri kabul etmiyorsanız hizmetlerden faydalanmamanız gerekmektedir. Petronas internet sitesini ve Hizmetlerini kullanmaya devam etmeniz halinde buradaki hüküm ve koşulları tamamen kabul etmiş olduğunuz anlamına gelmektedir.

Petronas internet sitesinden temin edilen bilgi, ifade, mesaj, makale, veri, görüntü, internet sayfası, mesajlaşma, hizmet, ürün, strateji ve araçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir unsurun izinsiz ve yetkisiz şekilde erişimi, görüntülenmesi, indirilmesi, yetkilendirilmesi, lisanslanması, değiştirilmesi, kullanılması (türev eserlerin oluşturulması dahil olmak üzere), dağıtma, çoğaltma, kopyalanması, aktarılması, yayınlaması, satılması, transferi (aktarımı), kötüye kullanılması (ticari veya benzeri amaçlarla) açıkça yasaktır.

Petronas belirli içerik, hizmet, ürün, strateji veya etkinliklerle ilgili olmak üzere Hizmet Koşullarına Ek Koşullar getirebilir. Ek Koşulların işbu Hizmet Koşulları'na atıfta bulunarak dahil edildiğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Kullanıcı Kullanım Kılavuzu

Petronas, tüm imkanlarını kullanarak, Petronas web sitesine sağlanan ve Petronas web sitesinde erişilebilen içeriklerin ön denetimini yapacaktır.

Petronas, kendi takdirine bağlı olarak, söz konusu içeriği bu hizmet şartlarını ihlal ettiği veya ihlal edebileceği veya başka şekilde sakıncalı olduğu gerekçesiyle kaldırabilir veya değiştirebilir. Petronas, herhangi bir içeriğin kaldırılması için gelen talepleri kabul etmekle yükümlü değildir.

Petronas bu içeriklerden hiçbirinin doğruluğunu, kesinliğini, bütünlüğünü veya niteliğini garanti etmez. Yüklenen, gönderilen, iletilen veya hizmetler aracılığıyla elverişli hale getirilen her türlü içeriğin tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir. Petronas, herhangi bir içerikteki hatalar veya eksiklikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Petronas web sitesi aracılığıyla yayınlanan, e-postayla gönderilen, iletilen veya başka bir şekilde sunulan veya erişilebilen herhangi bir içeriğin kullanılması sonucunda ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan hiçbir koşul altında sorumlu olmayacaktır.

Web sitesindeki servisleri kullanarak, aşağıda belirtilen eylem, ihmal veya onaylardan sakınacağınızı peşinen kabul edersiniz;

a. Herhangi bir 3. taraf hakkının ihlali,

b. Başka bir kullanıcının hizmetleri kullanması ve yararlanmasını engelleme,

c. Petronas veya ilgili şirketlerini herhangi bir yasayı ihlal etmesine sebep olma,

d. Petronas’ı ve ilgili şirketlerini üçüncü şahıslar tarafından öne sürülen iddialar karşısında sorumluluk altına sokma,

e. Petronas ve ilgili şirketlerinin ticari ismine veya iş hayatına zarar verme. Yukarıda belirtilenlerin yanı sıra aşağıdaki hususlara riayet etmeyi peşinen kabul edersiniz:

 • Hukuka aykırılık teşkil edecek taciz, iftira, istismar, tehdit, hakaret, müstehcenlik içerikli, zarar verici, uygunsuz, genel kamu ahlakına aykırı, saygısız, hatalı, ırkçı söylemler içeren, başkalarının ürün veya hizmetlerini kötüleyen, gerçekle bağdaşmayan, suç teşkil edebilecek davranışları teşvik eden sakıncalı, satışı kontrollü yapılan veya yasaya aykırılık teşkil eden maddelerin kullanımı teşvik eden veya herhangi bir suretle hukuki sorumluluk doğuran veya yerel/ulusal hukuku ihlal eden unsurları, semboller ile gizlenmiş şekilleri de dahil olmak üzere yüklememek, paylaşmamak, göndermemek veya başkaca herhangi bir şekilde erişilebilir kılmamak, (Petronas’ın söz konusu nitelik taşıyan içerikleri silme hakkı saklıdır.)
 • Hizmetleri, reşit olmayanlara herhangi bir şekilde zarar vermemek veya reşit olmayanlarla cinsel ilişkileri teşvik etmek için kullanmamak,
 • Gerçek veya hayali herhangi bir Petronas çalışanı, danışmanı, memuru, rehberi veya başkaca herhangi bir şahsı taklit etmemek, gerçek veya hayali kişi ve kurumlarla ilişkinizi gerçeğe aykırı şekilde yansıtmamak; yanı sıra uygunsuz kullanıcı adı oluşturmamak,
 • Petronas web sitesini, metin, grafik, video, program, ses veya sair formatta yasa dışı materyal dağıtmak veya göndermek amacıyla, yasadışı bir faaliyette bulunmak üzere içerik göndermemek, yayınlamak amacıyla kullanmamak,
 • Kimliğinizi veya servisler aracılığıyla iletilen herhangi bir içeriğin kökenini gizlemek üzere herhangi bir şekilde tanımlayıcıları değiştirmemek,
 • Herhangi bir yasaya, sözleşme veya güven ilişkisine dayanmaksızın paylaşım veya kullanım hakkına sahip olmadığınız içerikleri yüklememek, paylaşmamak, mail göndermemek, aktarmamak ve sair şekillerde erişim sağlamamak,
 • Herhangi bir patent hakkını, markayı, ticari sırrı, telif hakkını veya sair mülkiyet hakkını ihlal edecek herhangi bir içerik yüklememek, paylaşmamak, mail göndermemek, aktarmamak ve sair şekillerde erişim sağlamamak,
 • Bu amaca özgülenen bir alanda olmadığı müddetçe (alışveriş alanları gibi) istenmeyen veya yetkilendirilmeyen reklam, tanıtım malzemeleri, önemsiz posta, spam, zincir mektuplar, saadet zinciri veya başkaca bir talep formu yüklememek, paylaşmamak, mail göndermemek, aktarmamak ve sair şekillerde erişim sağlamamak,
 • Herhangi bir bilgisayar yazılım, donanım veya telekomünikasyon ekipmanına müdahale etme, yok etme veya işlevselliğini sınırlandırmak üzere oluşturulmuş herhangi bir virüs veya başkaca bir kod, dosya veya program yüklememek, paylaşmamak, mail göndermemek, aktarmamak ve sair şekillerde erişim sağlamamak,
 • Normal diyalog akışını bozmamak, servisin diğer kullanıcılarının yazabildiğinden daha hızlı şekilde kaydırmaya neden olacak veya başkaca bir şekilde diğer kullanıcılarda zamanlama sorunlarına yol açmamak,
 • Servislere veya servislere bağlı olan sağlayıcı veya ağlara müdahale etmemek yahut bozmamak, servislere bağlı ağlara ilişkin herhangi bir şart, prosedür, politika veya düzenlemelere aykırı davranmamak,
 • Kasten veya kasıtlı olmaksızın ulusal veya uluslararası herhangi bir hukuki veya idari düzenlememek ve mevzuata aykırı davranmamak,
 • Siteyi veya içerisindeki web sayfalarının görüntülerini almamak,
 • Bir başkasını taciz veya herhangi bir suretle rahatsız etmemek,
 • Diğer kullanıcılar hakkında kişisel verileri saklamamak, toplamamak,

Bu İçeriğin doğruluğu, eksiksizliği veya yararlılığı da dahil olmak üzere, herhangi bir içeriğin kullanımıyla ilgili tüm riskleri değerlendirmeniz ve bunlara ilişkin yükümlülükleri münhasıran üstlenmeniz gerektiğini kabul edersiniz.

Yasal, idari ve düzenleyici otoriteler tarafından istenildiği veya iyi niyet çerçevesinde gerekliliğine kanaat getirildiği takdirde Petronas'ın aşağıdaki amaçlar doğrultusunda içerik saklayabileceğini veya paylaşabileceğini onaylayarak kabul etmektesiniz.

a. Yasal sürece uyum;

b. Bu Hizmet Koşullarının uygulanması;

c. Herhangi bir içeriğin veya bir bölümünün üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiği iddiasına cevap verilmesi;

d. Petronas’ın, web sitesinin ve kullanıcılarının mülkiyet ve sair haklarının korunması, kişisel güvenliklerinin sağlanması.

Sağladığınız içerik dahil olmak üzere, hizmetlerin işlerlik ve aktarımının aşağıdaki hususları kapsayabileceğini kabul edersiniz:

a. Çeşitli ağlar üzerindeki işlemler; ve

b. Bağlantı ağlarının veya cihazlarının teknik gerekliliklerine uyum kapsamına yapılan değişiklikler.

Web Sitesinde Paylaşılan veya Sağlanan Materyaller

Servisi kullanmak suretiyle isminizi içeren ve kamuya açık olan bir materyali veya içeriği ibraz etmeniz halinde Petronas veya iştiraklerine telifsiz, süresiz, gayrikabili rücu, münhasır olmayan hakları (manevi haklar da dahil olmak üzere), kullanmak, çoğaltmak, tadil etmek, aktarmak, yayınlamak, tercüme etmek, türetmek, yaymak, gelir elde etmek, halka sunmak, kısmen veya tamamen içeriğini açıklamak, mevcut veya ileride geliştirilecek diğer işlerde ve teknolojilerde kullanmak konusunda bir lisans hakkı tanımış olursunuz.

Bununla birlikte ve yukarıda belirtilenlerin neticesi olarak, Petronas web sitesine göndermiş olduğunuz tüm içerik ile ilgili herhangi bir sınırlama olmaksızın garanti vermiş olursunuz.

Fikri Mülkiyet Hakları

Petronas web sitesi, servis, kod, metin, imaj ve bunlarla sınırlı olmaksızın materyalin içerdiği herhangi bir yazılım veya ürünün ilgili yasal mevzuat kapsamında koruma altında olan fikri mülkiyet hakları olduğunu kabul etmektesiniz.

Servisleri ve Petronas web sitesini ancak kişisel ve ticari olmayan amaçlar için kullanabilirsiniz. Petronas’ın önceden yazılı onayı olmaksızın herhangi bir içeriğe, bilgiye, veriye veya materyale erişimi üzerinden kazanç elde edemez veya ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanımı veya başkalarına satışı amacıyla servis ve içeriklerin kopyasını çıkartamaz, yayınlayamaz, dağıtıma sokamaz, çoğaltamaz, yeniden derleme veya geri derleme yapamaz, tersine çeviremez, ters mühendislik uygulayamaz, modifiye edemez, yükleyemez, nakledemez, tahrif edemez, düzeltemez veya herhangi bir suretle kendinizin veya üçüncü bir kişinin menfaatine kullanamazsınız. Telif haklarına veya başkaca fikri mülkiyet haklarına ilişkin yasal uyarıyı silmemek kaydıyla ve yalnızca kişisel kullanımınız amacıyla herhangi bir bilginin bir kopya olarak çıktısını alabilirsiniz. Petronas web sitesini veya servisleri ticari amaçla için öncelikle Petronas ile bu doğrultuda bir anlaşma yapmalısınız.

Ne amaçla olursa olsun Petronas web sitesinin herhangi bir sitesinin herhangi bir kısmını, ilgili şirketleri, ortakları, danışmanları veya iştirakleri de dahil olmak üzere Petronas web sitesinin içeriğini başka bir dile tercüme edemezsiniz.

Petronas web sitesi, Petronas’a, ilgili şirketlerine, iş ortaklarına ve lisans verenlerine ait olan, tescil edilmiş veya mer’i hukuk tarafından başkaca yollarla korunmakta olan ticari markaları, servis markalarını ve ticari isimleri içermektedir. Tüm markaların ve isimlerin Petronas veya ilgili şirketlerinin mülkiyetinde olduğu belirtilmediği sürece Petronas’ın önceden yazılı izni olmadan ne şekilde olursa olsun Petronas web sitesinde görülmekte olan logoların, ticari markaların, servis markalarının veya ticari isimlerin kullanılması veya gösterilmesi yasaktır.

Olası İhlallerin Bildirilmesi

Petronas web sitesinde yayınlanan herhangi bir içeriğin size veya üçüncü bir kişiye ait fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğini düşünüyorsanız lütfen info.tr@pli-petronas.com adresine detaylı bir yazılı bildirimde bulunun.

Üçüncü Taraf Servisleri

Petronas web sitesine bağlı olmayan diğer kişilerden (“Satıcı”) Petronas web sitesi üzerinden hizmet sipariş edebilir veya ürün tanıtımı yapabilir veya reklam verenlerin promosyonlarına katılabilirsiniz. Satın alma koşulları, ödeme koşulları, garantiler, bakım ve teslimat dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Satıcıdan istenen ürün ve hizmetlerle ilgili tüm konular yalnızca Satıcı ile sizin aranızdadır. Petronas, Satıcı tarafından sağlanan herhangi bir mal veya hizmetle ilgili hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz. Petronas, söz konusu işlemle ilgili olarak herhangi bir kar veya ücret almış olsun veya olmasın, söz konusu işlemin bir tarafı olarak kabul edilemez veya sizin veya üçüncü bir kişinin uğradığı doğrudan veya dolaylı bir zarardan veya masraftan sorumlu tutulamaz.

İşbu Servis Şartlarının Tadili

Petronas, kendi takdirine göre herhangi bir nedenle servisleri size veya bir başka tarafa kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı olarak herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir sorumluluğu olmaksızın tadil edebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir.

Fesih

Petronas’ın hizmet şartlarını ihlal ettiğinize kanaat getirildiği takdirde herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir sebeple, önceden yazılı bildirimde bulunulmaksızın hizmetlerin tümüne veya bir kısmına ve/veya Petronas web sitesinin kullanımına veya bilgilerine erişiminizin engellenebileceğini veya askıya alabileceğini kabul edersiniz. Sizin tarafınızdan herhangi bir şüpheli, kötü niyetli veya yasa dışı etkinlik durumunda tarafımızca uygun yasal makamlara yönlendirilebilirsiniz. Petronas'ın hesabınızı ve hesabınızdaki tüm ilgili bilgi ve dosyaları derhal devre dışı bırakabileceğini veya silebileceğini ve bu dosyalara veya hizmetlere erişimi engelleyebileceğini onaylar ve kabul edersiniz.

Garantilerin Reddi

Petronas yayımlanan içeriğin zamanlaması, sırası, doğruluğu, eksiksizliği, mevcudiyeti, sürekli kullanılabilirliği veya güvenilirliği ile ilgili garanti vermez. Petronas’ın hizmetlerinin kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmediğini kabul etmektesiniz. Yanı sıra Petronas, hizmetlerini makul çerçevede olabildiğince hızlı ve doğru bir şekilde sunmaya çaba gösterir. Servislerin veya sitenin herhangi bir bölümünün mevcut olmaması, geciktirilmesi, kesintiye uğraması, eksik olması veya doğru olmaması veya başka türlü maddi ve olumsuz olarak etkilenmesi durumunda Petronas, bu tür bir olumsuzluğu düzeltmek için makul bir çaba gösterir.

Petronas’ın, web sitesi içeriğindeki herhangi bir yanlışlık, hata, ihmal veya gecikmeden veya sizin veya üçüncü bir kişi tarafından gerçekleştirilen işlemlerden size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

Petronas web sitesinde yer alan bilgilerin kullanımından kaynaklanabilecek risklerin tamamen size ait olduğunu kabul edersiniz. Hizmetler aracılığıyla indirilen veya başka bir şekilde siteden veya bağlantılarından elde edilen herhangi bir içeriğe erişiminiz sizin takdirinizdedir ve bilgisayar sisteminize gelebilecek herhangi bir zarardan veya bu içeriğin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir veri kaybından sorumluluk size aittir. Petronas web sitesi, hizmetler ve sunulan bilgiler ticari değer, amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni herhangi bir garanti anlamına gelmemektedir.

Petronas’ın, hizmetlerin hata veya virüs, solucan ya da “Truva Atı” içermediğine ilişkin herhangi bir garanti vermediği gibi, bu gibi tahrip edici veya zarar verici özellikler nedeniyle meydana gelebilecek herhangi bir zarar ve kayıptan da sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

Hizmetleri ve Petronas web sitesini kullanmanın kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve Petronas'ın aşağıdakiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere size veya hiçbir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını açıkça kabul edersiniz:

a. Petronas web sitesi içindeki herhangi bir içerik;

b. Herhangi bir içeriğin Petronas’ın web sitesine ya da Petronas’ın web sitesinden gönderilmesi;

c. Herhangi bir içeriğin icra edilmemesi, eksiklik göstermesi, kesintiye uğraması veya bozulması ya da Petronas tarafından ihmal edilen bir eylem veya ihmalden ya da diğer sebeplerden kaynaklanan herhangi bir kayıp ya da zarar;

d. Herhangi bir “Mücbir sebep" olayı (sel, olağanüstü hava koşulları, deprem veya diğer doğa olayları, yangın, savaş, ayaklanma, isyan, iş ihtilafı, kaza, devletin bir eylemi, haberleşme sistemi bozuklukları, ya da teknik ekipman veya yazılım arızası) Petronas’ın kontrolünün dışında kalan sair sebepler; veya

e. Hizmetlerin ve Petronas web sitesinin kullanımı.

Tazminat

Petronas, ilgili şirketleri ve/veya bağlı kuruluşları, bilgisayar ekipmanınızın veya bilgi alışverişinizin neden olduğu hizmetlerde veya içeriklerde veya hizmetlerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir hata, yanlışlık, ihmal, gecikme veya diğer hatalardan dolayı sorumluluk veya yükümlülük altına girmez.

Ayrıca, Petronas ve ilgili şirketleri, bağlı şirketleri, ortak kurumları veya diğer ortakları herhangi bir hak talebi, dava, iddia, herhangi bir üçüncü taraflarca sarf edilen yasal ücretler dahil olmak üzere diğer işlemlere karşı, masrafları size ait olmak üzere, tazmin etmeyi, savunmayı ve sorumlu tutmamayı aşağıdakilerin bir sonucu olarak veya bunlarla bağlantılıancak sınırlı olmamak üzere kabul edersiniz:

a. Siz veya başka biri tarafından bilgisayarınızın ya da iletişim ortamınızın Servisler dahilinde fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir içerik ve materyalin postalanması veya iletilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanılması;

b. Tarafınızca veya bilgisayarınızı kullanan biri tarafından belirtilen hüküm ve koşullara uyulmaması;

c. Servislerin tarafınızca kullanılması sonucu herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği veya herhangi bir üçüncü tarafın mağdur olması ya da zarar görmesi ile ilgili herhangi bir iddia;

d. Servislerin tarafınızca veya bilgisayarınızı kullanan biri tarafından izinsiz kullanımı veya silinmesi, ilavesi, eklenmesi veya değiştirilmesi;

e. Tarafınızca yapılan yanlış beyanda bulunulması veya taahhüt edilen garantinin bozulması;

f. Genel olarak, bu Hizmet Koşulları kapsamında izin verilen veya izin verilmeyen servisleri, içeriği ve/veya bilgileri kullanımınıza ilişkin üçüncü taraf eylemleri.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Petronas, bağlı kuruluşları ve ilişkili olduğu kurumlar, sunduğu hizmetlerden dolayı herhangi bir kayıp veya zarardan, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yoksun kalınan kar iddialarından ya da cezalandırıcı, tesadüfi, doğrudan, dolaylı, özel veya risk sebebiyle sizin veya başka tarafların uğradığı zararlardan ve Petronas’a bildirilmiş olası zararlardan Hizmet Koşulları ve ilgili her hüküm çerçevesinde sorumlu veya yükümlü değildir.

Kullanım ve Depolamaya İlişkin Genel Yöntemler

Petronas’ın, hizmetlerin kullanabileceği maksimum gün sayısı, hizmetler tarafından saklanacak azami gün sayısı, azami e-posta mesajı sayısı dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetlerdeki bir hesaptan gönderilecek veya bu hesaptan alınacak, Hizmetlerdeki bir hesaptan gönderilebilecek veya alınabilecek herhangi bir e-posta mesajının maksimum boyutu, Petronas sunucularında sizin adınıza ayrılacak maksimum disk alanı ve Servislere belirli bir süre içinde erişebileceğiniz maksimum süre (ve maksimum süre) ve Hizmetlerin kullanımıyla ilgili genel uygulamalar ve sınırlamalar getirebileceğini, kabul etmektesiniz. Servis tarafından korunan veya iletilen mesajların ve her türlü iletişimin silinmesinden ya da depolama sorunlarından Petronas sorumlu değildir.

Petronas’ın, kulanım ve depolamaya ilişkin genel yöntemleri her zaman sadece kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkı saklıdır.

Petronas Web Sitesindeki Köprüler

Petronas web sitesi üçüncü şahıs Dünya çapında ağ siteleri ve kaynaklarına ilişik bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar sadece kolaylık amacıyla mevcuttur. Sitede bağlantı adresi mevcut olan hiçbir site, içerik veya mal ve hizmetler Petronas tarafından desteklenmemektedir. Bağlantılı web siteleri Petronas’ın kontrolü altında olmayıp, bu sitelerin veya bu sitelerin içerisinde bulunan bağlantılı web sitelerinin içeriklerinden kesinlikle sorumlu değildir. Hiçbir koşul altında, bu tür bağlantılı siteler üzerinde herhangi bir içerik, mal veya hizmet kullanılması veya buna bağlı olarak kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan, Petronas’ın, ilgili şirketleri ve/veya bağlı ortaklarının sorumlu veya sorumluluk sahibi olmayacağını kabul etmektesiniz.

Onaylar, Beyanlar, Bildiriler ve Sair İşlemler

İlk makbuz üzerine, postayla, e-postayla veya diğer elektronik yollarla, tüm onayları, bildirimleri, bildirimleri ve sair işlemleri incelemek sizin sorumluluğunuzdadır. Burada yer alan tüm bilgiler, yazılı veya elektronik posta yoluyla itirazda bulunmamanız durumunda, söz konusu belgenin size gönderilmesinden sonraki kırk sekiz (48) saat içinde sizin için bağlayıcı hale gelecektir. Petronas’ın, itirazınızın geçerliliğini değerlendirme hakkı saklıdır. İhbarlar ve sair işlemler size sözlü olarak da tebliğ edilebilir.

Petronas’ın size bu tür bir belgeyi elektronik posta yoluyla göndermesi durumunda bilgi vermekle ilgi yasal yükümlülüğünü yerine getirdiğini onaylamış olursunuz. Söz konusu elektronik posta; e-posta, e-posta eki veya bu siteden yüklenebilen herhangi bir form şeklinde olabilir. İlgili belge tarafınıza ulaştığınızda derhal indireceğinizi beyan etmektesiniz. Gönderilen belgeyi açmakla ilgili herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, ilgili belgenin başka yollarla gönderilmesi amacıyla durumu derhal Petronas’a bildirmelisiniz. Karşılaşılan sorunlar hakkında Petronas’ı kırk sekiz (48) saat içinde bilgilendirmemeniz belgeyi aldığınız ve içeriğini okuyabildiğiniz anlamına gelmektedir.

İşlemler, posta veya elektronik posta adresinizde veya daha sonra bize yazılı olarak vereceğiniz veya bu siteye girebileceğiniz diğer adreslerden gönderilebilir. Posta, e-posta, faks, telgraf, haberci veya başka bir yolla gönderilen tüm iletişimler, gerçekte alınmış olsun veya olmasın, teslim edilmiş ve alınmış sayılır. Bu Hizmet Şartları kapsamında yazılı olarak yapılması gereken tüm bildirimler, ödemeler ve diğer iletişimler info.tr@pli-petronas.com adresine yönlendirilecektir.

Hükümlerin Tarafınızca İhlal Edilmesi Durumunda Başvuru Yolları

Petronas tarafından, takdir hakkı kendisine ait olmak üzere, bu Hizmet Şartlarının herhangi bir bölümünü ihlal ettiğinizin belirlenmesi halinde, aşağıdaki hakları saklıdır:

i. E-mail yoluyla Hizmet Koşullarını ihlal ettiğiniz konusunda uyarmak. (Beyan etmiş olduğunuz herhangi bir adrese)

ii. Tarafınızca sağlanan bir kısım veya tüm içerikleri silmek.

iii. Gerektiği takdirde yasal makamlara bildirimde bulunmak ve/veya içerik göndermek ve/veya işbirliği yapmak.

iv. Petronas’ın uygun bulduğu başkaca bir işlem.

Yasa ve Yargı Yetkisi

Bu Hizmet Koşulları, Türk kanunlarına göre çözümlenecek ve yorumlanacaktır. Bu Hizmet Koşulları'ndan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı tüm ihtilaflarda, Türkiye Cumhuriyeti'nın İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Türkiye Dışından Erişim

Türkiye dışından hizmetlere ve içeriğe erişmeyi veya herhangi bir içerik göndermeyi seçerseniz, faaliyetlerinizi düzenleyen tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uymaktan sorumlu olursunuz. Ayrıca, ilgili mevzuat kapsamında tam yasal haklara, yetkiye ve ehliyete sahip olduğunuzu ve hizmetleri kullanmanız ve Petronas web sitesine erişiminizin yasalara ve sair düzenlemelere aykırı olmadığını beyan ve taahhüt edersiniz.

Feragat

Bu Hizmet Koşullarında hiçbir hüküm veya koşul, Petronas tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe değiştirilemez, feragat edilemez veya düzeltilemez. Petronas tarafından bu Hizmet Şartlarının herhangi bir unsurunun yerine getirilmemesi veya Petronas tarafından gösterilen müsamaha, hoşgörü, gecikme veya eylemsizlik Petronas’ın bu Hizmet Şartları uyarınca herhangi bir haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

Değişiklikler

Petronas’ın 1. Maddesi uyarınca Hizmet Şartlarını değiştirme hakkına tabi olarak, bu Hizmet Şartları, konuyla ilgili olarak Petronas ile aranızdaki anlaşmanın tamamını temsil eder. Bazı politikalar ve/veya prosedürler, Petronas Web sitesinde ve Petronas web sitesini kullanımınızla daha ayrıntılı olarak açıklanabilir ve bu tür ilanların tümü ile hukuken bağlı olursunuz. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, bağlı kuruluş hizmetleri, üçüncü taraf içeriği veya üçüncü taraf yazılımı kullanırken geçerli olabilecek ek Hizmet Şartları'na da tabi olabilirsiniz.

Geçersizlik

Bu Hizmet Şartlarının şart ve koşullarının her biri diğerlerinden ayrılabilir ve farklıdır. Herhangi bir zamanda, bu Hizmet Şartlarının herhangi bir şartı veya koşulu, herhangi bir yasa, kural, idari düzen veya yetkili yargı mahkemesi veya düzenleyici kurum, kurum veya kuruluş tarafından verilen adli karar nedeniyle geçersiz veya uygulanamaz olarak tutulursa, hükümsüzlük veya uygulanamazlık yalnızca bu şart veya koşullara eklenmeli ve geri kalan şartların ve koşulların geçerliliği etkilenmeyecek veya bozulamayacak ve bu Hizmet Şartları geçersiz veya uygulanamaz bir şart veya koşul burada yer almamış gibi gerçekleştirilecektir.

Başlıklar Açıklama Amacı İçindir

Buradaki her terim veya koşulun başlığı yalnızca tanımlayıcı amaçlar içindir ve bu terim veya koşulların her birinde belirtilen hak veya yükümlülüklerin hiçbirini değiştirmez ya da şarta tabi kılmaz.