Petronas Madeni Yağlar

PETRONAS MADENİ YAĞLAR - SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE & GÜVENLİK

PLI, Petrol ve Gaz alanında faaliyet gösteren küresel entegre bir şirketin parçası olarak, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik uygulamalarında mükemmelliği olan bağlılığını korumaktadır.

Politikamız

 • PLI, yaralanma, meslek hastalıkları ve mal hasarlarını engellemek ve ortadan kaldırmaya dönük şekilde pratik ve makul adımları atmaktadır.
 • PLI, çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılmasına yardımcı olacak tedbirleri almaktadır.
 • PLI, faaliyetleri kapsamında tasarladığı, ürettiği ve hayata geçirdiği ürünler ve hizmetlerin endüstri standartlarına ve ilgili yasal mevzualara en uygun şekilde geliştirilmesini gözetir.
 • PLI, gerekli hallerde ilgili iş paydaşlarını da Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik konularında sürece dahil ederek, gereksinim duyulan organizasyon ve kaynakları tedarik eder.
 • PLI, acil durumlarda uygulanılmak üzere, acil durum uygulama planlarını hazır olarak bulundurur.
 • PLI, Sağlık, Emniyet ve Çevre konularında insan ve teknoloji gücünü kullanarak sürekli iyileşme sağlamayı taahhüt eder.
 • PLI, tüm çalışanları ve iş paydaşlarıya poltikamıza her zaman bağlılık ve titizlikle hareket edilmesi için azami gayret gösterir.
 • PLI, tüm grup çapında, çalışanları, tesisleri, bilişim yapısı ve faliyetleri ile ilgili güvenlik risklerini belirlediği, değerlendirdiği ve ortadan kaldırmaya dönük adımları hayata geçirdiği bir yönetim sistemini uygular.
 • PLI, güvenlik politikaları, standartları ve adımlarını uygular.
 • PLI, güvenlik bilncini artırmaya dönük programları, standartları ve talimatları geliştirerek, tüm çalışanları ve iş paydaşları tarafından bağlılıkla uygulanmasını sağlar.
 • PLI, faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere makul bir düzeyde kaynaklarını ayırarak güvenlik alanında en iyi endüstri standartları ve uygulama pratiğini hayata geçirmek için çalışır.