Petronas Madeni Yağlar

YASAL BİLDİRİM

Aşağıdaki şart ve koşullar bu web sitesi ve ağını kullanımınıza ilişkin olarak düzenlenmiştir. Bu web sitesi ve ağını kullanma veya erişim sağlamanızın öncesinde aşağıdaki şart ve koşulları dikkatlice okumanızı öneririz.

Bu şart ve koşulların herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilmesi hakkı saklıdır. Bu web sitesine erişerek aşağıdaki şart ve koşulları veya yapılabilecek herhangi bir değişikliği anlamış ve kabul etmiş olursunuz. Aşağıdaki hüküm ve koşulları kabul etmediğiniz takdirde siteye erişim sağlamamanız gerekmektedir. Web sitemizde yayınlanan şart ve koşulların ve ek hükümlerin düzenli şekilde takip edilmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Siteye/servislere veya ağlarına erişimin sürdürülmesi, tüm bu hüküm ve koşullar veya bildirimlerin tarafınızca kabulünü tesis etmektedir.

Garanti ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

Bu web sitesinde ve ağında (bundan sonra “bilgi’’ olarak anılacaktır) yer alan bilgilerin, açıklamaların, metinlerin, makalelerin, verilerin, görüntülerin, ekranların, web sayfalarının ve diğer materyallerin doğruluğunun sağlanmasına özen gösterilmesiyle beraber Petronas ile bağlı ortaklıkları (ve ilişkili şirketleri, acenteleri, direktörleri, memurları ve çalışanları ile birlikte bundan sonra “Biz’’ olarak anılacaktır) doğruluk, güvenilirlik, uygunluk ve eksiksizliğe ilişkin herhangi bir beyanda veya taahhütte bulunmamaktadır. Söz konusu bilgileri önceden haber vermeksizin ekleme, silme veya değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Web sitesindeki yanlışlıklar veya eksiklikler için herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. Ayrıca web sitesinin tamamen bilgilendirici niteliğe sahip olduğu göz önüne alınarak, web sitesinin ve yayınlanan bilgilerin kullanılmasından dolayı, siz ziyaretçimizin maruz kalabileceği doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarara ilişkin sorumluluk üstlenilmemektedir. Bu kapsamda, bilgilere dayanarak verdiğiniz herhangi bir karar veya eylem sizlerin sorumluluğunuzdadır.

Petronas’ın web sitesi üçüncü kişilerce sağlanan bilgileri içerebilir ve söz konusu bu bilgilerle ilgili de sorumluluk kabul edilmemekte ve herhangi bir taahhüt verilmemektedir.

Web sitesinin kesintisizliği, hatasızlığına; sorunların giderileceğine veya web sitesinin veya sağlayıcısının virüs ve sair zararlı etmenlerden arı olduğuna ilişkin herhangi bir taahhütte bulunulmamaktadır.

Hiçbir suretle Petronas’ın web sitesindeki bilgiler Petronas’a, bağlı veya ilgili şirketlerine yatırım yapma veya sözleşme kurma daveti oluşturmaz veya oluşturduğu kabul edilemez.

Kullanım Sınırlamaları

Bu web sitesinde barındırılan ve Petronas'a ait bilgilerin tamamı fikri mülkiyet haklarını koruyan yasal mevzuata tabidir.

Telif Hakkı © PETRONAS Lubricants International 2018. Tüm hakları saklıdır.

Petronas’ın web sitesinin belirli unsurları, bilgi sağlayıcılarımız ve/veya içerik ortaklarımız tarafından gönderilen bilgileri içermektedir. Özellikle Petronas'ın web sitesinde belirtilen ve/veya çoğaltılan her türlü bilgi, marka, model, malzeme ve eserlere ilişkin tüm hak, unvan ve gelirler (tüm ticari markalar, ticari isimler, tasarımlar, patentler, telif hakları, tescilli bilgiler ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil) özellikle Petronas'ın web sitesi tarafından üretilen reklam unsurlarının çoğaltılması ile ilgili olarak Petronas, bilgi sağlayıcılar, içerik ortakları ve/veya illüstratörler, fotoğrafçılar ve benzerleri gibi kampanyanın üretimine katkıda bulunan kişilerin mülkiyeti olarak kalacaktır. Buradaki hizmetler, ürünler veya kopyalarla ilgili özel bir menfaat elde edemezsiniz. Petronas veya ilgili sahiplerinin açık izni olmadan herhangi bir temsil, çoğaltma veya çeviri ihlal kabul edilmektedir.

Aksi belirtilmediği sürece bu Web Sitesinde görünen bilgiler Petronas’ın münhasır mülkiyetindedir. Her bir sayfanın kopyalanan sayfalarda herhangi bir telif hakkı veya marka bildirimini içermesi koşuluyla bu Web Sitesindeki bilgileri yalnızca makul ölçüde kişisel, bilgileri kar amacı gütmeden veya eğitim amaçlı kullanımınıza izin verilir. Bunun haricinde bilgiler başkaca bir şekilde kopyalanamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, indirilemez, değiştirilemez, yayımlanamaz, çoğaltılamaz veya sair şekilde ticari veya kamusal amaçlarla kullanılamaz. Bilgiler, ürün ve şemalar hiçbir suretle değiştirilemez ve aşağıdaki telif hakkı bildirimi tüm kopyalarda görünmelidir.

"Copyright © PETRONAS Lubricants International 2018"

Ticari markalar

Bu sitede yer alan tüm ticari markalar şahsi sahiplerine aittir.

Bağlantı ve İlişkilendirme

Petronas’ın web sitesine bağlı veya erişilebilir olan başkaca web siteleri kontrolümüz dahilinde değildir. Petronas web sitesinde, başkaca sitelere ilişkin linkler ve bu sitelerde yer alan linkler ve bunların içerikleri hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Söz konusu sitelerin kullanımıyla ile birlikte ilgili bağlantıda yayımlanan gizlilik ilkeleri ve kullanım koşullarına tabi olursunuz. Bağlantılı siteleri yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla sunuyoruz ve bu web sitesine bu bağlantıların dahil edilmesi siteye, siteyi işleten kuruluşa veya o kuruluşun herhangi bir ürünü veya hizmetine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunduğumuz anlamına gelmemektedir.

Bu web sitesini çerçeveleyemez veya açıkça izin almadan giriş sayfasından başka bir sayfaya link veremezsiniz. Bu siteye link verdiğiniz web sayfalarının URL’lerinin detayları ile birlikte tüm izin talepleri info.tr@pli-petronas.com adresine yönlendirilmelidir.

Talep üzerine izin vermekle yükümlü olmadığımız gibi, verilen iznin geri çekilmesi hakkımız saklı tutulmaktadır.

Gizlilik

Petronas web sitesi kullanıcısı olarak gizliliğiniz konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bize gönderilen kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizin Petronas Şirketler Grubu dışındaki şirketlere satılmayacağını, kiralanmayacağını taahhüt ediyoruz. İsminiz ve kişisel bilgileriniz yalnızca yazışma amacıyla kullanılacaktır.

Veri İşleme

Tüm kişisel bilgileriniz yukarıdaki gizlilik hükümleri uyarınca koruma altında olmakla birlikte, bu web sitesi aracılığıyla temin edilen diğer bilgiler; gizli olmayan, telif hakkı barındırmayan ve sınırsız kullanım hakkıyla, uygun görülen amaçlar doğrultusunda kullanılabilen verilen bilgiler olarak kabul edilmektedir.

Bu web sitesinde, yasadışı, küçük düşürücü, tehdit edici, müstehcen, pornografik veya saygısız olan veya herhangi bir cezai veya hukuki sorumluluğa yol açabilecek herhangi bir bilginin yayınlanması veya iletilmesi kesinlikle yasaktır.

Yargı Yetkisi ve Tabi Olunan Hukuk

Web sitesi ve içeriğiyle ilgili bütün ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olacak ve ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık Türk mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.