Petronas Lubricants International

Chính sách về cookie

PETRONAS Lubricants International Sdn Bhd sử dụng cookie để ghi lại các sở thích của khách truy cập và giúp chúng tôi xác định các phần phổ biến của trang web của chúng tôi. Cookie cũng giúp ích bằng cách cung cấp khả năng điều hướng dễ dàng và tăng tính thân thiện của trang web này với khách truy cập. Bằng việc tiếp tục truy cập trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie theo Chính sách này. Nếu bạn không thay đổi cài đặt cookie sau một khoảng thời gian nhất định sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ coi là bạn đã cho phép chúng tôi gửi cho bạn bất kỳ cookie nào mà chúng tôi thấy phù hợp.

Dưới đây là một số thông tin về các tệp cookie để bạn tham khảo.

1. Giới thiệu về cookie

Cookie là một tệp nhỏ gồm các chữ cái và số được tải xuống máy tính của bạn khi bạn truy cập một số trang web nhất định. Giống như chìa khóa cửa ảo, cookie mở khóa bộ nhớ của máy tính và cho phép trang web nhận ra người dùng khi họ quay lại trang web bằng cách cấp quyền truy cập vào các nội dung hoặc dịch vụ khác nhau. Bản thân cookie không chứa thông tin, nhưng khi trình duyệt đọc cookie này, cookie có thể giúp trang web cải thiện dịch vụ được phân phối. Để bảo vệ quyền riêng tư, trình duyệt của bạn chỉ cho phép trang web truy cập vào các cookie mà trang web này đã gửi cho bạn.
Cookie nhớ loại trình duyệt bạn sử dụng và phần mềm trình duyệt bổ sung bạn đã cài đặt. Chúng cũng nhớ tùy chọn của bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ và khu vực, được duy trì dưới dạng cài đặt mặc định khi bạn truy cập lại trang web. Cookie cũng cho phép bạn xếp hạng các trang và điền vào các mẫu nhận xét.

2. Các loại cookie

Các cookie mà PLI sử dụng như sau:
Cookie phiên
Cookie phiên là các tệp cookie tạm thời được đặt lại sau khi bạn đóng trình duyệt. Trang web sẽ không nhận ra bạn khi bạn khởi động lại trình duyệt và quay lại trang web đã tạo cookie. Cookie phiên sẽ lưu trữ thông tin duyệt web của bạn và chỉ hoạt động trong thời gian từ khi bạn mở trang web cho đến khi rời khỏi trang web và đóng trình duyệt của bạn.
Cookie lâu dài
Chúng tôi sử dụng cookie lâu dài, còn được gọi là cookie lưu trữ là tệp được lưu trữ trên ổ cứng của bạn khi bạn truy cập trang web này. Cookie sẽ vẫn còn trên ổ cứng của bạn cho đến ngày hết hạn. Cookie này có thể chỉ ra cách bạn đến với trang web này lúc ban đầu và vì lý do đó, cookie này đôi khi còn được gọi là cookie theo dõi.
Tắt cookie
Bạn có thể tắt các cookie nếu muốn, thường là thông qua thay đổi cài đặt duyệt của phần mềm internet của bạn. Bạn cũng có thể cấu hình cài đặt trình duyệt để cho phép chấp nhận các cookie cụ thể hoặc thông báo cho bạn mỗi lần cookie mới sắp được lưu trữ trên máy tính của bạn, cho phép bạn quyết định có chấp nhận hoặc từ chối cookie hay không. Để quản lý việc sử dụng cookie, bạn có thể sử dụng nhiều tài nguyên có sẵn, ví dụ phần "Trợ giúp" trên trình duyệt có thể hỗ trợ bạn. Vì cookie của chúng tôi cho phép bạn truy cập một số đặc điểm của trang web, chúng tôi khuyên bạn nên bật cookie. Nếu không, nếu cookie bị tắt, điều đó có thể có nghĩa là bạn không có được đầy đủ chức năng hoặc sẽ bị ngăn không cho sử dụng trang web này.