FacebookGoogle PlusTwitterEmail
×
Thông Tin Về Cookie

Trang web này sử dụng cookie để tối ưu thiết kế và cải thiện không ngừng để bạn thấy hài lòng khi xem. Khi tiếp tục truy cập vào trang web, bạn đồng ý với điều kiện trên. Đọc Thêm.

Tiếp Tục ×
×
Chọn quốc gia
×
Chính Sách về Quyền Riêng Tư

PETRONAS Lubricants International ("PLI") cam kết đảm bảo và duy trì quyền riêng tư của người dùng Trang được tôn trọng và bảo vệ. Chúng tôi mong muốn người sử dụng cảm thấy thoải mái khi tìm kiếm và trao đổi thông tin trên trang của chúng tôi. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hay mối quan ngại nào chưa được giải đáp trong Chính Sách này, vui lòng Liên Hệ với Chúng Tôi..

Trong các dịch vụ thông thường, chúng tôi thu thập và công khai thông tin của quý vị trong một số trường hợp cần thiết. Chính sách về quyền riêng tư này mô tả thông tin chúng tôi thu thập và cách xử lý các thông tin tiếp nhận được từ quý vị. Chúng tôi tin rằng Chính Sách này sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin chính xác, đầy đủ và hữu ích nhất về cách điều hành của chúng tôi. Các Chính Sách này được áp dụng cho hệ thống mạng lưới Website của PLI. (Hệ thống Trang web của PLI)

“Hệ thống” sẽ hoạt động bao phủ toàn bộ các website của PLI, và các sản phẩm của trang web đó, hoặc kiểm soát hoạt động của các website nhánh quảng cáo cho PLI “microsites”. Bằng việc truy cập, và sử dụng các dịch vụ của Website, chúng tôi đã được quý vị đồng ý cho thu thập, và sử dụng các thông tin cá nhân của quý vị phù hợp với Điều Khoản Dịch Vụ và Chính Sách này.

Chúng Tôi Thu Thập những Thông Tin Gì

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nhằm cung cấp đến người sử dụng các dịch vụ với hiệu quả cao hơn. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho quý vị các dịch vụ và tính năng rất có khả năng đáp ứng được nhu cầu của quý vị và để tùy biến dịch vụ của chúng tôi bằng việc làm cho trải nghiệm người dùng đơn giản hơn và nhanh hơn.

Chúng tôi tự động ghi nhân một số thông tin dựa trên việc sử dụng Trang của quý vị. Thông tin này được sử dụng để tiến hành nghiên cứu nội bộ về nhân khẩu học, mối quan tâm, và hành vi của người dùng. Thu thập thông tin này cho phép chúng tôi hiểu và phục vụ người dùng của mình tốt hơn. Thông tin này có thể bao gồm bộ định vị URL (bất kể vị trí đó ở trên Trang hay không), tiếp theo quý vị sẽ đến URL nào, quý vị đang sử dụng trình duyệt nào, và địa chỉ truy cập Internet (IP) của quý vị.

PLI không bán, hay chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba dưới bất kì hình thức nào nếu không có sự đồng ý của quý vị, ngoại trừ các trường hợp sau đây:

 1. Khi được luật pháp yêu cầu, đệ trình trước tòa án, hoặc các trường hợp tương đương.
 2. Trong các trường hợp được PLI cho là cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tài sản của PLI, thành viên, hoặc bên thứ 3, và để tránh các thiệt hại cá nhân.
 3. trong trương hợp Trang Web của PLI cần chuyển thông tin nhận dạng cá nhân cho một bên thứ ba trong trường hợp bán, sáp nhập, chuyển nhượng, liên doanh hay việc chuyển giao hoặc thanh lý một phần hay tất cả các tài sản hay cổ phần của PLI hoặc các tổ chức chi nhánh của nó (bao gồm, không hạn chế, trong mối quan hệ với bất kỳ sự phá sản hay quy trình tương tự nào).

Ngoài ra, PLI bảo lưu quyền cho phép các bên thứ ba truy cập đến các hệ thống của mình cung cấp các dịch vụ kỹ thuật khi sự truy cập này là cần thiết để cung cấp những dịch vụ đó và để cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị cho bên thứ ba, những người cung cấp dịch vụ thay mặt cho PLI, miễn sao các bên thứ ba này bị ràng buộc bởi Chính Sách về Quyền Riêng Tư của PLI. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, PLI bảo lưu quyền chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân hay thông tin nào khác về quý vị mà quý vị cung cấp cho (hoặc được thu thập bởi) Trang Web của PLI với bất kỳ hoặc tất cả những chi nhánh và công ty con của nó và cũng có truy cập đến bất kỳ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho (hoặc được thu thập bởi) các trang web của bất kỳ chi nhánh hoặc công ty con của PLI.

Nếu chúng tôi nhận được thông tin cá nhân của quý vị như email, thư tay, hoặc từ những người sử dụng khác, hoặc bên thứ 3 về các hoạt động đăng tải của quý vị trên Trang, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của quý vị vào một tệp riêng biệt.

Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin của Quý Vị Như Thế Nào

Thông tin nhận dạng cá nhân về quý vị được sử dụng để tạo ra hình ảnh tổng quan về khách hàng của Trang Web của PLI, giới thiệu thông tin nhân khẩu học, thống kê ẩn danh nhưng không có thông tin nhận dạng cá nhân. Dữ liệu tổng hợp thu thập được nhằm cải thiện các nỗ lực marketing và xúc tiến của chúng tôi, phân tích về mặt thống kê mức độ sử dụng trang, cải thiện việc cung cấp nội dung sản phẩm của chúng tôi và tùy biến nội dung, cách bố trí, và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng rằng những điều này sẽ cho phép chúng tôi cải thiện Trang Web của PLI và tùy biến tốt hơn nó để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin quý vị cung cấp để thực hiện cá nhân hóa thông tin, ví dụ như định hướng các mối quan tâm của quý vị. Các ví dụ của thông tin này có thể bao gồm các tài liệu về dịch vụ mới, xúc tiến và marketing. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ e-mail, địa chỉ gửi thư, và/hoặc số điện thoại của quý vị để liên hệ với quý vị liên quan đến các thông tin về hành chính, chào bán sản phẩm mới, và các thông tin trao đổi liên quan đến việc sử dụng Trang Web của quý vị.

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi duy trì về quý vị cũng như các hoạt động của quý vị trên Trang để giải quyết các tranh chấp, xử lý các vấn đề, và thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin về quý vị để tạo điều kiện cho mọi người tìm kiếm, cho phép những người sử dụng khác định vị quý vị. Những tìm kiếm này sẽ chỉ được phép cho hoạt động khi quý vị cho phép rõ ràng điều đó trong mẫu đăng ký.

Chúng tôi có thể bổ sung thông tin mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi bằng thông tin nhận được từ bên thứ ba.

Chúng Tôi Công Khai Thông Tin của Quý Vị Như Thế Nào

Bằng cách này quý vị thừa nhận rằng chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin đã thu thập được cho các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức quản lý có thẩm quyền và chúng tôi bị cưỡng chế đưa ra các thông tin bởi pháp luật hoặc khi có yêu cầu của tòa án. Ngoài ra, quý vị có thể cho phép chúng tôi công bố thông tin phù hợp cho các quan thực thi luật pháp khi chúng tôi tin tưởng rằng điều đó là cần thiết với việc điều tra gian lận, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, ăn cắp bản quyền, hoặc các hoạt động phi pháp khác.

Chính sách chung của chúng tôi là không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của quý vị cho bất kỳ bên thứ ba nào. Phần sau đây mô tả một số cách mà thông tin nhận dạng có thể được tiết lộ.

Marketing và Quảng Cáo
Chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, và tổng hợp các thông tin này với mục đích Marketing và Quảng Cáo. Tuy nhiên chúng tôi không tiết lộ các thông tin mang tính bảo mật cá nhân như mật khẩu, thông tin ngân hàng, v.v.

Dịch Vụ Đồng Thương Hiệu
Chúng tôi có thể hợp tác với một công ty để cung cấp các dịch vụ đồng thương hiệu. Nếu quý vị muốn sử dụng các dịch vụ đó, chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị cho công ty đó. Quý vị có thể tránh sự tiết lộ này bằng cách sử dụng dịch vụ của các công ty đó. Chúng tôi không kiểm soát hoạt động của các công ty này và quý vị cần đánh giá họ trước khi sử dụng các dịch vụ của họ.

Yêu Cầu Pháp Lý
Như đã nêu ở trên, và chúng tôi có thể bị luật pháp, Tòa Án các cơ quan quản lý có thẩm quyền và các cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị. Vì vậy, các chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, tiểu bang, liên bang, và quốc tế có thể yêu cầu và có thể nhận được thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị trong các tình huống như trên.

Diễn Đàn Công Cộng/Phòng Chat/Bảng Điện Tử

Bất kỳ thông tin nào mà quý vị tiết lộ trong các khu vực diễn đàn công cộng này đều trở thành thông tin công cộng và ngay lập tức có thể truy cập trên Trang Web của PLI, vì vậy vấn đề quan trọng là quý vị phải rất cẩn trọng khi quyết định tiết lộ thông tin cá nhân ở các khu vực này. PLI có thể sử dụng nội dung của các diễn đàn công cộng này cho các hoạt động xúc tiến, tăng cường các hoạt động biên tập, quảng cáo, và các hoạt động tương tự.

Các Cuộc Khảo Sát và Thăm Dò

Các cuộc khảo sát yêu cầu cung cấp ý kiến về các vấn đề khác nhau và các khảo sát và thăm dò này được tài trợ, hoặc liên quan với các nhà quảng cáo, và đối tác của PLI. Chúng tôi yêu cầu thông tin nhân khẩu học (ví dụ tuổi, giới tính, mã bưu điện/mã zip). Phần lớn các thông tin nhận được thông qua các cuộc khảo sát và thăm dò được tổng hợp và sử dụng nội bộ, hoặc chia sẻ với các nhà quảng cáo và các đối tác dưới dạng tổng hợp. Trong trường hợp thông tin nhận dạng cá nhân được yêu cầu như một phần của các cuộc khảo sát thăm dò về bất kỳ Người Sử Dụng nào của Trang Web, thông tin nhận dạng cá nhân này không bao giờ được cung cấp cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của quý vị. Trong những trường hợp như vậy, quý vị có thể chọn nhận thông tin rõ ràng từ một nhà tài trợ/quảng cáo, mà trong trường hợp đó thông tin của quý vị chỉ được cung cấp cho nhà tài trợ/quảng cáo đó. Một số câu trả lời khảo sát được bổ sung thêm vào hồ sơ của quý vị để chúng tôi có thể cung cấp tốt hơn cho quý vị nội dung, quảng cáo và các đơn vị chào bán sản phẩm phù hợp nhất đối với quý vị.

Các Ứng Dụng/Widget/Công Cụ Trực Tuyến

Nội dung ở các ứng dụng/widget/công cụ của Trang Web PLI được trình bày dưới dạng tổng hợp có tính tổng quan, và chỉ được cung cấp phục vụ cho mục đích thông tin. Nội dung này không nhằm thay thế cho tư vấn chuyên môn. Luôn luôn tìm kiếm tư vấn của các chuyên gia về nội dung vấn đề của quý vị hay các nhà cung cấp có trình độ khác với bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị có thể có về bất kỳ điều kiện nào liên quan đến các tình huống của quý vị. Bất kể nội dung cũng như dịch vụ nào khác được cung cấp thông qua các ứng dụng/widget/công cụ trực tuyến của chúng tôi đều không nhằm mục đích dự đoán hoặc khắc phục sự cố. Không bao giờ bỏ qua tư vấn hoặc chậm trễ trong việc hỗ trợ quý vị về các vấn đề trên trang Trang Web của PLI.

Ý kiến được đưa ra trên các ứng dụng/widget/công cụ là ý kiến của tác giả. PLI không chịu nghĩa vụ pháp lý về nội dung của bất kỳ tài liệu nào được cung cấp bởi các ứng dụng/widgets/công cụ trên Trang Web của PLI. Việc tin tưởng vào bất kỳ thông tin nào do các ứng dụng/widgets/công cụ của chúng tôi cung cấp, hoặc bởi những khách truy cập khác quý vị sẽ hoàn toàn chịu rủi ro. PLI không chịu bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại hoặc thương tật về người hoặc tài sản phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng sản phẩm, thông tin, ý tưởng hoặc hướng dẫn nào có trong các tài liệu được cung cấp cho quý vị. PLI bảo lưu quyền thay đổi hoặc dừng bất kỳ lúc nào, bất kỳ khía cạnh hoặc tính năng nào của ứng dụng/widget/công cụ này.

Các Cuộc Thi và Đố Vui

Chúng tôi thường tổ chức các cuộc thi, đố vui, và chương trình quà tặng ở Trang Web của PLI. Chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin ví dụ như địa chỉ email, họ và tên, địa chỉ bưu chính để kiểm tra danh tính của người tham gia. Thông tin này đuợc chia sẻ với một bên thứ ba khi quý vị chọn nhận thông tin từ nhà tài trợ cuộc thi, và/hoặc khi cuộc thi đuợc tổ chức bởi PLI nhưng do một nhà tài trợ quản lý.

Quý vị cần xem xét kỹ lưỡng các quy tắc và quy định của mỗi cuộc thi, đố vui và quà tặng mà quý vị tham gia vì chúng có thể chứa thông tin bổ sung về việc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị của nhà tài trợ.

Thông Tin Thu Thập bởi Trang Web của PLI thông qua Địa Chỉ IP và Cookie

Địa chỉ IP của quý vị là một số được cấp bởi ISP (Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet) cho máy tính của quý vị để xác định vị trí truy cập. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của quý vị để giúp chẩn đoán các vấn đề với trang web của chúng tôi và để quản trị trang web của chúng tôi. Đôi khi chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để liên lạc với các Thành Viên và có thể cấm những Thành Viên không tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Trang Web của PLI sử dụng một tính năng trình duyệt Trang Web Internet của quý vị được gọi là cookie: có nhận dạng riêng cho máy tính của bạn. Các cookie là các tệp mà trình duyệt Web của bạn đặt vào ổ cứng máy tính. Các cookie được sử dụng để cho chúng tôi biết liệu quý vị đã truy cập trang Web của PLI trước kia chưa và giúp chúng tôi xác định quý vị có đến từ một liên kết Internet cụ thể không. Thông tin này sau đó được sử dụng để cải thiện Trang và dịch vụ của chúng tôi. Trang Web của PLI sử dụng các cookie để truy xuất thông tin cá nhân từ máy tính cá nhân của quý vị trừ khi trình duyệt của quý vị cho phép truy xuất như vậy.

Các Đơn Vị Thu Thập Thông Tin Khác

Ngoại trừ trường hợp khác được nêu ra, Chính Sách này chỉ đề cập đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập từ quý vị. Nếu quý vị tiết lộ thông tin của mình cho các bên khác, hoặc các trang khác thông qua Internet, các quy tắc và chính sách khác sẽ áp dụng đối với việc họ sử dụng thông tin cá nhân mà quý vị tiết lộ với họ, và do đó quý vị sẽ phải tuân thủ các quy tắc và chính sách này. Chúng tôi không kiểm soát các hoạt động cũng như các chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba. Vì vậy chúng tôi khuyến khích quý vị cần phải điều tra đầy đủ các bên thứ ba về các chính sách về quyền riêng tư của họ trước khi quý vị tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho họ.

Liên Kết. Trang có thể bao gồm các đường dẫn đến các trang web khác (các Trang Được Liên Kết) ví dụ như đến các đối tác và các nhà quảng cáo của chúng tôi. PLI sẽ không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân về những Người Sử Dụng với các nhà khai thác các Trang Được Liên Kết này, nhưng có thể cung cấp thông tin tổng hợp liên quan đến người sử dụng cho các nhà khai thác này. PLI không kiểm soát các Trang Được Liên Kết và không chịu trách nhiệm đối với các thực hành quyền riêng tư hoặc nội dung của các Trang Được Liên Kết.

PLI sẽ không có nghĩa vụ pháp lý theo bất cứ cách nào đối với quý vị hoặc đối với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ tổn thất hay mất mát nào hay được gây ra bằng bất kỳ cách nào, có thể xuất hiện liên quan tới các hoạt động và thực hành về quyền riêng tư của các bên thứ ba hoặc các nhà khai thác các Trang Được Liên Kết đã nhắc đến ở trên, cũng như nội dung của bất kỳ trang bên thứ ba nào, bao gồm cả các Trang Được Liên Kết.

Bảo Mật

PLI sử dụng các hệ thống an ninh tăng cường để ngăn ngừa bên thứ ba truy cập thông tin Người Sử Dụng. Mặc dù chúng tôi nỗ lực để duy trì quyền riêng tư của thông tin Người Sử Dụng, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin Người Sử Dụng của quý vị sẽ không bị can thiệp bởi hành động phi pháp của bên thứ ba.

Chúng tôi cũng xây dựng các hệ thống kiểm soát bảo vệ quyền riêng tư để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của quý vị được an toàn và bảo mật. Từng thành viên của PLI đều phải tuân thủ các chính sách và quyền riêng tư và bảo mật của PLI. Chỉ các nhân viên PLI được ủy quyền mới được phép truy cập thông tin cá nhân của quý vị tùy theo nhu cầu công việc. Ngoài ra, bất kỳ công ty nào mà chúng tôi hợp đồng làm đại lý trong việc tiến hành hoạt động kinh doanh đều phải tuân thủ các thỏa thuận về bảo mật để đảm bảo rằng thông tin của quý vị được an toàn và bảo mật. Tất cả các nhân viên PLI đều phải cam kết rằng họ hiểu và sẽ tuân thủ Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Các nhân viên vi phạm các chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi sẽ bị kỷ luật, cao nhất là chấm dứt hợp đồng lao động. Chúng tôi rất khuyến khích các đối tác nội dung, thương mại, và quảng cáo của chúng tôi đăng tải rõ ràng các chính sách về quyền riêng tư của họ và có các hệ thống kiểm soát quyền riêng tư để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi không thể và không kiểm soát các hoạt động của các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Vì vậy, cần phải xem xét các chính sách về quyền riêng tư của họ và liên hệ trực tiếp với họ nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.

Khuyến Nghị

Các khuyến nghị được đưa ra chỉ dựa trên các ưu tiên của người sử dụng cuối và/hoặc khách hàng và ưu tiên của những người sử dụng cuối và/hoặc khách hàng khác, do vậy không được đưa ra bởi chúng tôi hoặc bất kỳ nhà quảng cáo nào của chúng tôi.

Tham Chiếu

Chính Sách về Quyền Riêng Tư này được tham chiếu dựa trên các Điều Khoản Dịch Vụ của Trang Web PLI.

Thay đổi

PLI có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa Chính Sách này. Những điều khoản và chính sách thay đổi sẽ được cập nhật trên trang này. Vui lòng đọc trang này một cách thường xuyên để luôn có thông tin về Chính Sách về Quyền Riêng Tư và các hoạt động của chúng tôi.

Thông Tin Liên Hệ

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi gì về Chính Sách về Quyền Riêng Tư về Trang Web của PLI, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi tại đây.
Thông Báo Pháp Lý

Các điều khoản, và điều kiện sau sẽ chi phối việc sử dụng trang web này và hệ thống mạng lưới của nó. Chúng tôi tin rằng việc dành thời gian tìm hiểu các điều khoản, và điều kiện dưới đây rất quan trọng khi truy cập và sử dụng hệ thống website.

Các điều khoản và điều kiện này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Bằng việc truy cập trang web này, quý vị thừa nhận và chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây hoặc bất kỳ sự thay đổi nào của chúng. Vui lòng không truy cập trang web này hoặc Mạng Lưới của nó nếu quý vị không đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây. Quý vị có trách nhiệm xem xét thường xuyên các điều khoản và điều kiện này cũng như các điều khoản bổ sung đăng trên trang web. Việc quý vị sử dụng trang web/các dịch vụ này và Mạng Lưới của nó đồng nghĩa với việc quý vị đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện.

Quyền Hạn và Nghĩa Vụ Pháp Lý

Đảm bảo tính đúng đắn của thông tin, các tuyên bố, văn bản, bài báo, dữ liệu, hình ảnh, màn hình, trang web và các tài liệu khác được chứa và xuất hiện trong trang web này và Mạng Lưới của nó ( gọi tắt là "Thông Tin"), PLI, các chi nhánh (và các công ty liên quan, các công ty liên kết, các công ty chi nhánh, các đại lý, giám đốc, quản lý, và nhân viên (từ nay về sau được định nghĩa là "Chúng Tôi") không được đại diện, đảm bảo, hoặc xác thực đối với sự chính xác, tin cậy, chất lượng, sự trung thực, sự phù hợp và đầy đủ của Thông Tin nói trên. Chúng tôi bảo lưu quyền thêm, xóa hoặc thực hiện bất kỳ sự thay đổi đối với Thông Tin mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với sự không chính xác hoặc bỏ sót trong Trang Web của PLI. Chúng tôi cũng miễn trách mọi nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc mất mát trực tiếp, gián tiếp, cụ thể hoặc có tính hậu quả bất kể là phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này và việc dựa vào Thông Tin được đăng tải tại đây. Bất kỳ quyết định nào được quý vị đưa ra dựa trên Thông Tin này hoàn toàn thuộc trách nhiệm của quý vị.

Trang Web của PLI cũng có thể chứa thông tin do các bên thứ ba cung cấp và chúng tôi không có bất kỳ tuyên bố nào hay bảo đảm nào liên quan đến thông tin của những bên thứ ba nói trên.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chức năng hay hoạt động của Trang Web của PLI sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, rằng các lỗi sẽ được sửa chữa, hoặc rằng Trang Web của PLI hoặc máy chủ của nó sẽ không có virus hoặc các yếu tố độc hại khác.

Thông Tin trong Trang Web của PLI không bao giờ kêu gọi, mời chào đầu tư vào PLI, các chi nhánh, và các công ty liên quan.

Hạn Chế Sử Dụng

Bản Quyền
Thông Tin trong trang web này được công bố thuộc về PLI, và phải tuân thủ luật bảo vệ Sở Hữu Trí Tuệ hiện hành.
Bản quyền © PETRONAS Lubricants International 2015. Bảo lưu mọi quyền lợi hợp pháp của PLI.

Một số yếu tố của Trang Web của PLI sẽ chứa thông tin mà chúng tôi, các nhà cung cấp thông tin và/hoặc các đối tác nội dung đã đưa lên. Tất cả mọi quyền sở hữu và lợi ích (bao gồm các thương hiệu, tên thương mại, thiết kế, bằng sáng chế, bản quyền, thông tin độc quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác) của bất kỳ thông tin, nhãn hiệu, mô hình, tài liệu và công trình nào đã được công bố và/hoặc tái bản trên Trang Web của PLI, đặc biệt là liên quan đến việc sao chép các chiến dịch quảng cáo đã được sản xuất bởi Trang Web PLI, sẽ vẫn thuộc quyền sở hữu của PLI, các nhà cung cấp thông tin và/hoặc các đối tác nội dung và/hoặc, của những người đã đóng góp vào việc sản xuất chiến dịch, ví dụ như đóng góp vào việc sản xuất, minh họa, nhiếp ảnh gia, và tương tự, tùy từng trường hợp. Quý vị không có lợi ích độc quyền trong các dịch vụ, tài liệu hoặc bản sao ở đó. Vì vậy, khi công bố, cải biên, hoặc dịch thuật dưới mọi hình thức không có sự đồng ý rõ ràng của PLI hoặc các chủ sở hữu tương ứng sẽ được coi là vi phạm.

Thông Tin xuất hiện trên trang web này là tài sản độc quyền của PLI hoặc những người khác như đã nêu trừ khi có văn bản thông báo thay đổi từ PLI. Quý vị được phép truy cập trang web này và sao chép thông tin một cách hợp lý từ trang web này chỉ với mục đích cá nhân, phi lợi nhuận hoặc giáo dục, khi mỗi trang có thông báo về bản quyền, thương hiệu hay thẩm quyền xuất hiện trên các trang sao chép. Thông Tin này không được sao chép, hiển thị, phân phối, tải về, cấp phép, thay đổi, xuất bản, tái đăng, tái biên soạn, tái sử dụng, bán lại, truyền phát, sử dụng để tạo ra một ấn phẩm liên kết, hoặc sử dụng cho các mục đích công cộng hoặc thương mại. Các tài liệu, thông tin hoặc đồ họa không được thay đổi bất kỳ chi tiết nào và thông báo về bản quyền sau đây phải xuất hiện trên tất cả các bản sao:
"Bản quyền © PETRONAS Lubricants International 2015"

Thương Hiệu

Tất cả các Thương Hiệu xuất hiện trên trang này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

Liên Kết và Bộ Khung

Bất kỳ trang web nào khác có thể truy cập và được liên kết với Trang Web của PLI không nhất định phải chịu sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết nào hoặc bất kỳ liên kết nào được chứa trong trang web được liên kết hoặc bất kỳ sự thay đổi hoặc cập nhật đối với thông tin chứa trong các trang này. Chúng tôi không chịu nghĩa vụ pháp lý liên quan tới các trang hoặc liên kết nào như vậy. Quý vị có trách nhiệm xem và tuân thủ các tuyên bố về quyền riêng tư và các điều khoản sử dụng được đăng trên trang được liên kết. Chúng tôi cung cấp các trang được liên kết cho quý vị với mục đích tạo sự tiện lợi. Các liên kết đến trang web này không kéo theo sự ủng hộ chúng tôi đối với trang đó, tổ chức khai thác trang đó hoặc bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào của tổ chức đó.

Quý vị không được lấy khung trang web này cũng như liên kết đến một trang không phải là trang chủ nếu như không nhận được sự cho phép rõ ràng. Các yêu cầu xin phép cùng với chi tiết của (các) URL của (các) trang web mà từ đó quý vị đề xuất liên kết đến trang web này cần được gửi đến enquiries.grp@pli-petronas.com

Chúng tôi không có nghĩa vụ cấp giấy phép cho quý vị và chúng tôi bảo lưu quyền rút giấy phép liên kết đến trang web này của quý vị.

Quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý vị với tư cách là một người sử dụng Trang Web của PLI. Chúng tôi cam kết rằng thông tin nhận dạng cá nhân gửi cho chúng tôi sẽ không bị trao đổi, bán hoặc cho thuê bởi các công ty ngoài Tập Đoàn các Công Ty của PLI. Tên và thông tin cá nhân của quý vị sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích trao đổi thông tin.

Kiểm Duyệt Thông Tin

Trong khi bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào sẽ được bảo vệ theo các điều khoản về quyền riêng tư của chúng tôi ở trên, bất kỳ thông tin nào khác mà quý vị gửi và cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web này sẽ được coi là thông tin không bảo mật và chúng tôi được cấp phép không hạn chế và không bị thu hồi, miễn phí bản quyền để sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thấy phù hợp.

Quý vị tuyệt đối không được đăng tải hoặc truyền bá đến hoặc từ trang web này bất kỳ thông tin nào có tính chất vi phạm pháp luật, phỉ báng, đe dọa, thô tục, kích dục, xúc phạm hoặc thông tin có thể dẫn đến bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hình sự hoặc dân sự nào.

Luật Điều Chỉnh

Việc sử dụng trang web này của quý vị, và các hoạt động trong điều khoản và điều kiện sử dụng Trang web sẽ phải tuân thủ theo các điều luật hiện hành của Malaysia. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình sử dụng website, bao gồm việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện này sẽ được giải quyết tại tòa án Malaysia.
Các Điều Khoản & Điều Kiện

PLI đã xây dựng lên một website cung cấp công cụ truyền thông, và chia sẻ thông tin hữu ích trên diễn đàn, ứng dụng trực tuyến, trang web cá nhân, thư tin, các trò chơi, các bảng thông báo điện tử, phòng chat, tài khoản email, các tin rao vặt ( các Dịch Vụ) thông qua hệ thống mạng lưới trang web của PLI ( Website PLI).

Quý vị thừa nhận rằng PLI cung cấp Dịch Vụ cho quý vị phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây mà không có bất kỳ sự thay đổi nào từ phía của quý vị.

Điều Khoản Dịch Vụ

Các dịch vụ được cung cấp miễn phí cho người sử dụng, ngoại trừ các trường hợp được yêu cầu phải thanh toán. PLI bảo lưu quyền có thể thay đổi, chỉnh sửa, biến đổi, xóa hoặc thêm các Điều Khoản Dịch Vụ mà không cần phải thông báo trước cho quý vị. Để tránh khó hiểu quý vị cần tìm hiểu kỹ càng và thường xuyên xem xét lại thông tin đăng trên Trang Web của PLI để nắm vững mọi sự thay đổi. Bất kỳ Hoạt động nào của quý vị trên Trang Web của PLI và các Dịch Vụ như thay đổi, chỉnh sửa, biến đổi, hoặc bổ sung sẽ cấu thành việc quý vị chấp nhận các điều khoản và điều kiện đã thay đổi, chỉnh sửa, biến đổi hoặc bổ sung. Nếu quý vị không muốn bị ràng buộc bởi những sự thay đổi này đối với các Điều Khoản Dịch Vụ tại thời điểm đó, quý vị không được sử dụng Dịch Vụ. Việc quý vị tiếp tục sử dụng Trang Web PLI và Dịch Vụ sẽ có nghĩa là quý vị chấp nhận bất kỳ sự thay đổi nào trong Điều Khoản Dịch Vụ đã nêu ở đây. Việc truy cập, hiển thị, tải xuống, cấp phép, chỉnh sửa, tái đăng, sử dụng (bao gồm cả việc tạo ra các công việc phát sinh khác), phân phối, tái tạo, sao chép, truyền lại, xuất bản, bán, khai thác (thương mại hoặc các lĩnh vực khác), hoặc các hình thức chuyển giao bất kỳ phần nào của Trang Web của PLI, bao gồm nhưng không giới hạn trong tất cả mọi thông tin, tuyên bố, văn bản, bài báo, dữ liệu, hình ảnh, màn hình, trang web, tin nhắn, dịch vụ, sản phẩm, khóa học, sự kiện và công cụ ("Nội Dung") đều bị nghiêm cấm.

Đôi khi PLI có thể bổ sung những Điều Khoản Dịch Vụ này bằng những điều khoản bổ sung liên quan đến nội dung, dịch vụ, sản phẩm, khóa học hay sự kiện ("Điều Khoản Bổ Sung") cụ thể, quý vị hiểu và đồng ý rằng các Điều Khoản Bổ Sung được đưa vào bằng tham chiếu đến các Điều Khoản Dịch Vụ này.

Kiểm Soát Hành Vi Người Sử Dụng

PLI sẽ nỗ lực tốt nhất, sàng lọc trước các nội dung được cung cấp cho Trang Web PLI và truy cập trên Trang Web PLI.

PLI có thể tùy ý loại bỏ hoặc sửa đổi nội dung này trên cơ sở những nội dung đó đang hoặc có thể sẽ vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ hoặc gây bất tiện. PLI sẽ không giới hạn với bất kỳ yêu cầu nào đối với việc loại bỏ nội dung.

PLI không đảm bảo độ tin cậy, chính xác, sự trung thực hay chất lượng của Nội Dung. Quý vị chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả các Nội Dung mà quý vị tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp.

Dịch Vụ. PLI sẽ không chịu nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các lỗi sai hoặc bỏ sót Nội Dung nào, hoặc đối với tổn thất, thiệt hại phải gánh chịu do sử dụng bất kỳ Nội Dung nào đã đăng, gửi bằng email, truyền hoặc bằng cách khác hoặc truy cập bất kỳ cách nào khác qua Trang Web PLI.

Quý vị đồng ý rằng trong việc sử dụng Dịch Vụ quý vị sẽ không có bất kỳ hành động gì, bỏ sót, hoặc đồng ý làm gì, nếu hành động, sự bỏ sót hoặc sự đồng ý này sẽ hoặc có khả năng sẽ:

 1. vi phạm quyền của bên thứ 3
 2. hạn chế việc sử dụng và thưởng thức Dịch Vụ bởi bất kỳ thành viên nào khác;
 3. làm cho PLI và các công ty liên quan của nó vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ luật, quy chế hoặc quy định nào;
 4. đặt PLI và các công ty liên quan vào tình thế rủi ro về nghĩa vụ pháp lý đối với các yêu cầu bồi thường do bên thứ ba đưa ra;
 5. làm tổn hại đến uy tín hay hoạt động kinh doanh của PLI và các thông tin liên quan cùng với việc chấp thuận các điều trên, quý vị đồng ý sẽ không:
  • Tải lên, đăng, email, truyền hoặc bằng cách khác cung cấp bất kỳ tài liệu nào có tính chất bất hợp pháp, quấy rối, vu khống, lạm dụng, đe dọa, hăm dọa, độc hại, khiếm nhã, thô tục, tục tĩu, báng bổ, giả dối, phỉ báng hoặc xúc phạm, không lành mạnh (chỉ khi trong khuôn khổ hoặc phạm vi của các lĩnh vực chủ đề của một diễn đàn hoặc bảng thông báo như đã được xác định hoàn toàn tùy thuộc vào PLI), xúc phạm sắc tộc và/hoặc chứa những nội dung bôi nhọ sắc tộc, chỉ trích các sản phẩm và dịch vụ của các bên khác; tài liệu không chính xác, hoặc đáng chê trách, khuyến khích hành vi có thể cấu thành sự vi phạm hình sự, dẫn đến trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật pháp hay quy định ở địa phương tiểu bang, quốc gia, hoặc quốc tế; hoặc khuyến khích sử dụng các chất bị kiểm soát, phạm pháp hoặc trái pháp luật. Vì thế, những sự thô tục, tục tĩu, xúc phạm "được ngụy trang" (ví dụ: "đ*t*") được coi là tương đương với việc bao gồm cả từ, tổ hợp từ hoặc ký hiệu gây khó chịu trong bài đăng, tin nhắn hoặc những nội dung khác của quý vị trong Trang Web PLI. PLI bảo lưu quyền xóa bất kỳ tài liệu nào như vậy khỏi Trang Web PLI;
  • Việc sử dụng Dịch Vụ để làm tổn hại các đối tượng vị thành niên, hoặc có ý đồ xâm hại trẻ vị thành niên;
  • Mạo nhận bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, thực tế hay hư cấu như nhân viên PLI, nhà tư vấn, quan chức, ban quản trị diễn đàn, người hướng dẫn, dẫn chương trình, hoặc khai man làm sai lệch mối quan hệ của quý vị với một cá nhân hay tổ chức. Quý vị cũng đồng ý không sử dụng tên thành viên không phù hợp trong mọi trường hợp.
  • Đăng hoặc sử dụng Trang Web PLI để phân phối hoặc gửi tài liệu phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn trong tài liệu phi pháp dưới dạng văn bản, đồ họa, băng hình, các chương trình hoặc âm thanh. Đăng nội dung hoặc tham gia thảo luận với ý định thực hiện hành động phi pháp đều bị nghiêm cấm;
  • Giả mạo tiêu đề hoặc thao túng nhận dạng để giấu danh tính, nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền thông qua Dịch Vụ;
  • Tải lên, đăng, gửi email hoặc cung cấp bất kỳ Nội Dung nào mà quý vị không có quyền cung cấp theo luật hoặc theo hợp đồng hoặc ủy quyền liên quan (ví dụ nư thông tin nội gián, thông tin độc quyền và bảo mật thu được hoặc như một phần của hợp đồng lao động hoặc theo thỏa thuận không tiết lộ);
  • Tải lên, đăng, gửi email hoặc cung cấp bất kỳ Nội Dung nào vi phạm bằng sáng chế thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác;
  • Tải lên, đăng, gửi email hoặc bằng cách nào khác cung cấp bất kỳ tài liệu quảng cáo, xúc tiến, "thư rác," "junk mail", "spam", "thư chuỗi," "các hệ thống đa cấp," không được mời chào hoặc không được ủy quyền, hoặc bất kỳ dạng chào mời nào khác, ngoại trừ ở các khu vực (ví dụ như các phòng mua sắm) được chỉ định cho mục đích này.
  • Tải lên, đăng, gửi email hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu có chứa virus phần mềm hoặc mã máy tính, các tệp hoặc chương trình được thiết kế nhằm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế hoạt động của phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc trang thiết bị viễn thông nào;
  • Phá vỡ cuộc đối thoại thông thường làm cho màn hình "cuộn" nhanh hơn khả năng gõ những người sử dụng Dịch Vụ khác, hoặc hành động tiêu cực đến thời gian thực của những người sử dụng khác;
  • Làm ảnh hưởng, phá hủy Dịch Vụ các máy chủ hay mạng lưới được kết nối với Dịch Vụ, hoặc không tuân thủ bất cứ yêu cầu, quy trình, chính sách hoặc quy định nào của các mạng kết nối với Dịch Vụ;
  • Cố ý, hoặc vô ý vi phạm kỷ luật áp dụng của địa phương, tiểu bang, quốc gia hay quốc tế, bao gồm những quy định và quy tắc đã được tổ chức quản lý hoặc cơ quan chính phủ hiện hành nào đưa ra;
  • "Đóng khung" trang hoặc bất kỳ trang web nào trên đó;
  • "Bám theo" hoặc bằng cách nào khác quấy rối người khác; hoặc
  • Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về những người sử dụng khác.

Quý vị đồng ý rằng quý vị phải cân nhắc và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Nội Dung bao gồm tính chính xác, đầy đủ, hoặc hữu ích của Nội Dung này.

Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng PLI có thể lưu trữ hoặc tiết lộ Nội Dung nếu buộc phải làm như vậy bởi luật, lệnh tòa hoặc cơ quan có thẩm quyền tương ứng, hoặc tin rằng sự lưu trữ hoặc tiết lộ này cần thiết:

 1. tuân thủ quy trình pháp lý;
 2. thực thi những Điều Khoản Dịch Vụ này:
 3. trả lời các khiếu nại mà bất kỳ Nội Dung nào hoặc bất kỳ phần nào trong đó vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc
 4. bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của PLI, Người Sử Dụng Trang Web PLI và công chúng.

Quý vị hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và tuyên truyền Dịch Vụ, bao gồm các nội dung mà quý vị cung cấp, có thể liên quan đến.

 1. việc đăng tải trên nhiều mạng khác nhau; và
 2. những thay đổi để phù hợp và thích ứng với những yêu cầu kỹ thuật của việc kết nối các mạng thiết bị.

Tài Liệu Được Cung Cấp hoặc Đăng Lên Trang Web của PLI

Bằng việc gửi bất kỳ tài liệu hay nội dung nào, bao gồm tên của quý vị, có thể truy cập công khai thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, quý vị bằng cách này trao cho PLI và các chi nhánh có quyền không bị thu hồi, quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn (bao gồm bất kỳ quyền nhân thân nào) và giấy phép sử dụng, cấp phép, tái tạo, sửa đổi, chuyển thể, xuất bản, biên dịch, tạo ra các nội dung liên quan, phân phối, lấy doanh thu hoặc thù lao, trao đổi với công chúng, thực hiện và hiển thị nội dung (toàn bộ hay một phần) trên toàn thế giới và/hoặc đưa nó vào trong các nội dung khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hay công nghệ nào đã biết hoặc sẽ được phát triển, trong thời hạn các nội dung này có thể tồn tại.

Liên quan đến nội dung này, quý vị đảm bảo và tuyên bố rằng quý vị sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung đang đề cập, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các quyền cần thiết để quý vị đăng nội dung đó trên Trang Web PLI.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Quý vị thừa nhận rằng Trang Web PLI, Dịch Vụ và bất kỳ phần mềm nào được kết nối có chứa các tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn trong các mã, văn bản và hình ảnh được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ và các luật áp dụng khác. Quý vị cũng thừa nhận và đồng ý rằng PLI, các công ty liên quan và/hoặc các chi nhánh có quyền sở hữu đối với cách bố trí và thiết kế của Trang Web PLI.

Quý vị chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và truy cập vào Trang Web PLI cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Quý vị không được bán lại quyền truy cập bất kỳ nội dung, thông tin, dữ liệu hoặc tài liệu nào hoặc sao chép, xuất bản, phân phối, tái tạo, tái biên soạn, đăng, gỡ, thay đổi, biên tập hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào, bất kỳ phần nào của Dịch Vụ và Nội Dung bất kể là để bán hay sử dụng bởi những người khác cho bất kỳ mục đích gì nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của PLI. Quý vị có thể sao chép một bản thông tin nào phục vụ cho việc sử dụng cá nhân của mình miễn là quý vị sẽ không xóa thông báo về bản quyền hay các quyền sở hữu trí tuệ khác từ bản sao đã được in của Nội Dung đã truy cập bằng điện tử. Nếu muốn sử dụng thương mại Trang Web PLI hay Dịch Vụ, quý vị phải ký hợp đồng trước với PLI.

Quý vị không được dịch sang tiếng khác bất kỳ phần nào của Trang Web PLI, Nội Dung, bao gồm những phần của PLI, các công ty liên quan, các đối tác, và các nhà quảng cáo hoặc chi nhánh của trang web PLI cho bất kỳ mục đích gì. Quý vị phải ký hợp đồng với PLI trước.

Trang Web PLI bao gồm các thương hiệu, dịch vụ và tên thương mại thuộc PLI, các công ty liên quan, các đối tác kinh doanh, và các tổ chức cấp phép đã được đăng ký theo luật áp dụng hoặc được bảo vệ bởi luật. Ngoại trừ trường hợp được nêu khác đi, tất cả dịch vụ và tên thương mại đều thuộc về PLI hoặc các công ty liên quan, quý vị không được hiển thị hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào, các logo, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tên thương mại xuất hiện trên Trang Web PLI nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của PLI.

Cảnh Báo Vi Phạm

Trong trường hợp quý vị cho rằng Nội Dung được xuất bản trên Trang Web PLI có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của quý vị hoặc của bên thứ ba, vui lòng cung cấp thông báo chi tiết bằng văn bản của sự vi phạm có thể này cho enquiries.grp@pli-petronas.com.

Dịch Vụ Bên Thứ Ba

Quý vị có thể đặt hàng dịch vụ, hàng hóa hoặc tham gia vào hoạt động xúc tiến của các nhà quảng cáo thông qua Trang Web PLI từ những người không liên quan với PLI ("Người Bán"). Tất cả mọi vấn đề liên quan đến hàng hóa và dịch vụ từ Người Bán, bao gồm nhưng không giới hạn trong các điều khoản bán hàng, điều khoản thanh toán, đảm bảo, bảo hành, bảo trì và giao hàng, là chỉ giữa quý vị và Người Bán. PLI không bảo đảm hoặc tuyên bố bất cứ điều gì liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ do Người Bán cung cấp. Quý vị sẽ không coi PLI và PLI cũng không được hiểu là một bên của giao dịch này, bất kể PLI có thể đã nhận doanh thu hay các khoản thù lao nào khác liên quan đến giao dịch này, hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với khoản chi phí tồn hại nào phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ quý vị, những người khác tham gia hoặc liên quan đến giao dịch này.

Sửa Đổi các Điều Khoản Dịch Vụ

PLI có thể hoàn toàn tự quyết sửa đổi, treo hoặc dừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) có hoặc không có thông báo và không có bất kỳ nghĩa vụ pháp lý gì với quý vị hoặc với bất kỳ bên nào khác.

Chấm Dứt Quyền Truy Cập

Quý vị đồng ý rằng PLI hoàn toàn tự quyết, không cần thông báo trước, chấm dứt hoặc dừng quyền truy cập của quý vị đến tất cả hoặc một phần Dịch Vụ và/hoặc thông tin sử dụng Trang Web PLI vì bất kỳ lý do gì, bao gồm, không có giới hạn, khi PLI có lý do để tin rằng đã có sự vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này. Bất kỳ hoạt động giảm gian lận, lạm dụng hoặc phi pháp đáng ngờ nào bởi quý vị có thể là cơ sở để chúng tôi chuyển quý vị đến các cơ quan có thẩm quyền thực thi pháp luật phù hợp. Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng PLI có thể ngay lập tức hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản của quý vị và tất cả các thông tin liên quan và các tệp trong tài khoản của quý vị và/hoặc bất kỳ việc truy cập tiếp theo nào đến các tệp này hoặc Dịch Vụ.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm

Quý vị hiểu rằng PLI không đảm bảo và không có bất kỳ tuyên bố hoặc sự bảo đảm nào đối với tính kịp thời, tiếp nối, chính xác, khả dụng liên tục và đầy đủ của Nội Dung được phân phối cho bất kỳ bên nào. Quý vị hiểu rằng PLI không bảo đảm Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. PLI sẽ nỗ lực cung cấp Dịch Vụ một cách nhanh chóng và chính xác hợp lý nhất. Trong trường hợp Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào không khả dụng, bị chậm trễ, gián đoạn, không đầy đủ, hoặc không chính xác hoặc bị ảnh hưởng nhiều tiêu cực, PLI sẽ chỉ nỗ lực một cách hợp lý nhất có thể để sửa chữa (những) sự cố này.

Quý vị đồng ý rằng PLI sẽ không có nghĩa vụ pháp lý theo đối với quý vị hoặc bên thứ ba nào về sự không chính xác, lỗi, bỏ sót hoặc chậm trễ trong Nội Dung có thể truy cập thông qua Trang Web PLI, hoặc vì hành động nào do quý vị hoặc bên thứ ba nào thực hiện.

Quý vị đồng ý rằng việc bản thân quý vị sẽ phải chịu rủi ro trong việc sử dụng Trang Web PLI hoặc thông tin được cung cấp ở đây. Bất kỳ Nội Dung nào được tải về hoặc nhận được thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, được thực hiện do quý vị hoàn toàn quyết định, và chỉ quý vị chịu trách nhiệm đối với tổn thất nào trong hệ thống máy tính của quý vị, hoặc việc mất mát dữ liệu phát sinh từ việc tải về Nội Dung này. Trang Web PLI, Dịch Vụ và thông tin được cung cấp ở đây được cung cấp trên cơ sở "sẵn có", "nguyên gốc" không có sự bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không có giới hạn, những sự bảo đảm về khả năng bán hàng và phù hợp đối với một mục đích cụ thể hoặc đối với việc không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào.

PLI không đảm bảo rằng Dịch Vụ không có lỗi hoặc virus, sâu hoặc "Trojan Horses" và không có nghĩa vụ pháp lý với thiệt hại nào mà quý vị có thể gánh chịu do những tính năng hủy hoại này.

Quý vị đồng ý rõ ràng rằng bản thân quý vị gánh chịu rủi ro của việc sử dụng Dịch Vụ và Trang Web PLI sẽ không có nghĩa vụ pháp lý đối với quý vị hoặc đối với bất kỳ bên thứ ba nào bao gồm, không giới hạn, đối với những nội dung sau:

 1. bất kỳ Nội Dung nào trong phạm vi Trang Web PLI;
 2. việc truyền hoặc chuyển giao bất kỳ Nội Dung nào đến hoặc từ Trang Web PLI;
 3. bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ hoặc gây ra bởi việc không hoạt động, khiếm khuyết, gián đoạn hoặc bóp méo bất kỳ Nội Dung gì bất kể là do hành động sao nhãng hoặc bỏ sót bởi PLI hoặc những đối tượng khác;
 4. bất kỳ sự kiện "bất khả kháng" nào (ví dụ lũ lụt, điều kiện thời tiết bất thường, động đất hoặc thiên tai khác, hỏa hoạn, chiến tranh, nổi dậy, bạo loạn, tranh chấp lao động, tai nạn, hành động của chính phủ, mất nguồn điện liên lạc, hoặc hỏng hóc thiết bị hoặc phần mềm) hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của PLI; hoặc
 5. việc sử dụng Dịch Vụ và Trang Web PLI

Bồi Thường

PLI, các công ty và/hoặc chi nhánh liên quan sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ sai sót, sự không chính xác, sự bỏ sót, chậm trễ hoặc sự cố khác trong Dịch Vụ Nội Dung gây ra bởi thiết bị máy tính hoặc phương tiện thông tin liên lạc của quý vị hoặc phát sinh từ việc quý vị sử dụng Dịch Vụ bằng cách sử dụng các thiết bị hay phương tiện thông tin liên lạc này.

Ngoài ra, quý vị đồng ý rằng, quý vị phải tự bỏ chi phí để bồi thường và bảo vệ không gây tổn hại đến PLI và các công ty, chi nhánh, đồng thương hiệu và các đối tác khác của PLI đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường, kiện tụng, hành động, yêu cầu hoặc các thủ tục khác, bao gồm các khoản phí pháp lý hợp lý, do bên thứ ba đưa ra, do hoặc liên quan đến và bao gồm nhưng không giới hạn trong các nội dung sau đây:

 1. việc quý vị sử dụng hoặc một người nào đó sử dụng máy tính của quý vị hoặc các thông tin liên lạc của Dịch Vụ bao gồm nhưng không giới hạn trong việc đăng tải hoặc truyền bất kỳ nội dung và tài liệu nào;
 2. bất kỳ sự không tuân thủ nào đối với các điều khoản và điều kiện ở đây bởi quý vị hoặc một ai đó sử dụng máy tính của quý vị;
 3. bất kỳ yêu cầu bồi thường sự sử dụng Dịch Vụ bởi quý vị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc dẫn đến thương tật tổn thất đối với bên thứ ba;
 4. Yêu cầu bồi thường sẽ được thông báo khi quý vị sử dụng Dịch Vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc dẫn đến thương tật tổn thất đối với bên thứ ba;
 5. bất kỳ việc xóa, thêm, chèn hoặc thay đổi nào đối với hoặc bất kỳ việc sử dụng không được phép nào Dịch Vụ bởi quý vị hoặc một ai đó sử dụng máy tính của quý vị;
 6. bất kỳ sự trình bày sai lệch hay vi phạm trình bày hoặc bảo đảm bởi quý vị; hoặc
 7. nói chung, bất kỳ hành động bên thứ ba nào liên quan đến việc quý vị sử dụng Dịch Vụ, Nội Dung và/hoặc thông tin, bất kể được phép hay không được phép theo Điều Khoản Dịch Vụ này.

Giới Hạn Nghĩa Vụ Pháp Lý

PLI các công ty và/hoặc các chi nhánh không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với tổn thất hoặc thiệt hại, bao gồm nhưng không giới hạn trong những yêu cầu bồi thường đối với các khoản lợi nhuận tổn thất, hoặc thiệt hại do bị phạt, sự cố, trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hệ quả mà quý vị hoặc phát sinh bằng bên thứ ba gánh chịu liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ hoặc vấn đề gì liên quan đến các Điều Khoản Dịch Vụ này ngay cả khi PLI đã được thông báo.

Sử Dụng và Lưu Trữ Thông Tin

Quý vị thừa nhận rằng PLI có thể thiết lập các thực hành chung và giới hạn việc sử dụng liên quan đến Dịch Vụ, bao gồm không giới hạn số ngày tối đa mà các tin nhắn, email, việc đăng tải bản tin điện tử, hoặc các Nội Dung đã được tải lên sẽ được duy trì bởi Dịch Vụ, số ngày tối đa của các tin nhắn email có thể gửi từ hoặc nhận được bởi một tài khoản trên Dịch Vụ, kích thước tối đa của tin nhắn email có thể gửi từ hoặc nhận được bởi một tài khoản trên Dịch Vụ, tối đa có thể được phân bổ trên các máy chủ của PLI thay cho quý vị, và số lượng lần tối đa (và khoảng thời gian tối đa) quý vị có thể truy cập Dịch Vụ trong một khoảng thời gian cho trước. Quý vị đồng ý rằng PLI không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với việc xóa hoặc không lưu trữ được tin nhắn và các thông tin trao đổi khác hoặc Nội Dung khác được duy trì hoặc truyền bởi Dịch Vụ. Quý vị thừa nhận rằng PLI có quyền khóa hoặc treo các tài khoản không hoạt động trong một khoảng thời gian kéo dài. Quý vị cũng thừa nhận rằng PLI có quyền thay đổi những thực hành nói chung này và giới hạn vào bất kỳ lúc nào, tùy ý, có hoặc không có thông báo.

Các siêu liên kết trên Trang Web PLI

Trang Web PLI đôi khi có thể chứa các liên kết đến các Trang Web bên thứ ba và các tài nguyên trên Internet. PLI cung cấp các liên kết đến các trang web này để thuận tiện cho người người sử dụng. Việc đưa ra các liên kết vào Trang Web PLI không có nghĩa là PLI ủng hộ, ngụ ý hay bằng cách khác, về trang web được liên kết hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác ở các trang này, và không có thông tin nào ở các trang này được PLI chấp thuận. Các trang được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của PLI, và PLI không chịu trách nhiệm đối với nội dung của trang được liên kết hoặc liên kết nào có trong một trang được liên kết. Quý vị đồng ý rằng PLI và các công ty và/hoặc các chi nhánh, không bao giờ chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra hoặc được cho là đã bị gây ra bởi việc sử dụng hoặc dựa vào nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ khả dụng trên các trang siêu liên kết này.

Xác Nhận, Tuyên Bố, Thông Báo và Trao Đổi Thông Tin Khác

Quý vị hiểu rằng quý vị có trách nhiệm xem xét, ngay khi nhận được thông báo đầu tiên qua đường thư, email, hoặc bằng các phương tiện điện tử khác, tất cả các xác nhận, tuyên bố, thông báo, và các trao đổi thông tin khác. Tất cả các thông tin chứa ở đó sẽ ràng buộc quý vị, nếu quý vị không phản đối bằng văn bản hoặc thông qua thư điện tử, trong vòng bốn mươi tám (48) sau khi tài liệu như vậy được gửi cho quý vị. Trong mọi trường hợp, PLI bảo lưu quyền xác định tính hợp lệ việc phản đối của quý vị đối với bất kỳ vấn đề nào đã nêu trong các trao đổi thông tin này. Các thông báo và các trao đổi thông tin khác cũng có thể được cung cấp bằng miệng cho quý vị.

Quý vị đồng ý rằng PLI hoàn thành nghĩa vụ pháp lý của mình chuyển phát cho quý vị tài liệu được gửi thông qua chuyển phát điện tử. Chuyển phát điện tử có thể dưới dạng một email, một tệp đính kèm thư điện tử, hoặc dưới dạng có thể tải xuống từ trang này. Quý vị tuyên bố rằng quý vị sẽ tải xuống tài liệu liên quan ngay sau khi nhận được thông báo. Nếu quý vị gặp bất kỳ khó khăn gì trong việc mở một tài liệu đã được chuyển phát điện tử bởi PLI, quý vị phải thông báo ngay cho PLI để cho phép PLI tiến hành việc chuyển phát cần thiết bằng các phương tiện khác. Nếu không thông báo cho PLI về khó khăn này trong vòng bốn mươi tám (48) tiếng sau khi chuyển phát chứng tỏ rằng quý vị đã nhận được và có thể mở tài liệu đã nêu.

Các thông tin trao đổi có thể được gửi cho quý vị theo địa chỉ bưu điện, địa chỉ thư điện tử, hoặc theo địa chỉ khác mà quý vị có thể cung cấp cho chúng tôi bằng văn bản hoặc nhập vào trên trang này. Tất cả những trao đổi thông tin được gửi bằng đường thư, e-mail, fax, điện báo, nhắn tin hoặc bằng cách khác sẽ được coi là đã chuyển và nhận bất kể thực tế là đã nhận hay chưa.

Tất cả các thông báo, thanh toán và các trao đổi thông tin khác cần phải cung cấp bằng văn bản theo Điều Khoản Dịch Vụ này cần được gửi đến enquiries.grp@pli-petronas.com .

Tự Xử Lý Sai Phạm

Trong trường hợp PLI xác định, hoàn toàn tùy thuộc vào PLI, rằng quý vị đã vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ này, PLI sẽ bảo lưu quyền :-

 1. cảnh báo quý vị thông qua email (đến bất kỳ địa chỉ email nào mà quý vị đã cung cấp cho PLI) rằng quý vị đã vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này;
 2. xóa bất kỳ hoặc tất cả các nội dung do quý vị cung cấp;
 3. thông báo và/hoặc gửi nội dung tới và/hoặc hợp tác đầy đủ với các cơ quan có thẩm quyền thực thi pháp luật phù hợp để có hành động tiếp theo; và/hoặc
 4. Hành động khác PLI cho là phù hợp

Luật Chi Phối và Quyền Tài Phán

Các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ bị chi phối, và tuân thủ theo luật của Malaysia. Tất cả mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ phải gửi đến các tòa án thuộc khu vực tài phán có thẩm quyền ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Nếu quý vị là một người nước ngoài, người ngoại kiều không cư trú, không sống ở Malaysia, quý vị đồng ý từ bỏ quyền bất kỳ hành động nào chống lại PLI ở nước ngoài hoặc khu vực tài phán nào không phải là ở Malaysia như đã nêu ở trên.

Kết Nối Ngoài Malaysia

Nếu quý vị chọn tiếp cận Dịch Vụ, hoặc Nội Dung hoặc đăng bất kỳ nội dung nào từ bên ngoài Malaysia, quý vị chịu trách nhiệm đối với việc tuân thủ tất cả mọi luật và quy định áp dụng chi phối các hoạt động của quý vị. Quý vị cũng tuyên bố và đảm bảo rằng quý vị có đầy đủ pháp lý, thẩm quyền, và năng lực theo luật pháp của khu vực tài phán nơi quý vị hiện diện; và việc quý vị sử dụng Dịch Vụ và truy cập Trang Web PLI không phải là phi pháp theo luật của khu vực tài phán đã nêu ở trên.

Khước Từ

Trừ trường hợp cho phép cụ thể trong các Điều Khoản Dịch Vụ này, không một điều khoản hay điều kiện nào của Điều Khoản Dịch Vụ này được coi là có thể từ chối, thay đổi, sửa đổi hoặc chỉnh sửa trừ khi đã được PLI đồng ý bằng văn bản.

Bất kỳ thất bại nào của PLI trong việc thực thi điều khoản của bất kỳ Điều Khoản Dịch Vụ nào, sự kiên trì, hiểu biết, đồng ý, trì hoãn hay khoan hồng của PLI đều không được coi là sự khước từ quyền của PLI theo các Điều Khoản Dịch Vụ.

Sửa Đổi và Điều Khoản Tổng Thể

Tùy thuộc vào quyền của PLI trong việc sửa đổi Điều Khoản Dịch Vụ theo Khoản 1, các Điều Khoản Dịch Vụ này là toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị và PLI liên quan đến nội dung chủ đề ở đây. Một số chính sách và/hoặc quy trình có thể được trình bày chi tiết hơn trên Trang Web PLI và bằng việc sử dụng Trang Web PLI, quý vị đồng ý bị ràng buộc bởi các điều luật này. Mặc dù những nội dung đã nêu trên, quý vị cũng có thể phải tuân thủ các Điều Khoản Dịch Vụ bổ sung có thể được áp dụng khi quý vị sử dụng các dịch vụ của công ty chi nhánh, nội dung của bên thứ ba hay phần mềm của bên thứ ba.

Xử Lí Sai Phạm

Mỗi điều khoản và điều kiện của các Điều Khoản Dịch Vụ này có thể tách biệt với các điều khoản và điều kiện khác. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào của các Điều Khoản Dịch Vụ này được coi là không hợp lệ hay không thể thi hành bởi luật, quy tắc, lệnh hành chính, hay quyết định tư pháp bởi tòa án, tổ chức, cơ quan hay đơn vị quản lý; sự không hợp lệ hay không thể thi hành sẽ chỉ gắn với điều khoản điều kiện này và sự hợp lệ của các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hay tổn hại. Các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được thực hiện như điều khoản hay điều kiện không hợp lệ hay không thể thực hiện này không có ở đây.

Các Tiêu Đề có tính Mô Tả

Tiêu đề của mỗi điều khoản hay điều kiện ở đây chỉ với mục đích mô tả và sẽ không được sửa đổi hay đủ điều kiện đối với quyền hay nghĩa vụ nào đã nêu trong mỗi điều khoản hay điều kiện.

×
×